در موضوع چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق، بازشناسایی مفهوم اجاره، اجیر و مستأجر به عنوان مفهوم اصلی و کلیدی موضوع، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و مورد بررسی قرار می گیرد.
 
1-1-1- اجاره
برای شناسایی تعریف اجاره مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بیان می شود:
(بیشتر…)

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون …

دانشگاه:  دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری موضوع تحقیق وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی گردآورنده :  علی خسروی فارسانی استاد:  آقای مولایی نیا فهرست مطالب موضوع                                                صفحه مقدمه…………………………….. چکیده…………………………….. بخش اول:  وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه   1- وقف بر نفس از دیدگاه ادامه مطلب…