دانلود پایان نامه

شرکت­های بازارگرا. این شرکت­ها در عرضه محصول خود به چند بازار متخصص هستند. توانایی آنها در عرضه محصولاتی خاص عامل اساسی در موفقیت­شان می­باشد و عناصر مختلف بازاریابی را با شرایط خاص هر بازار سازگار و منطبق می­سازند.

شرکت­های مشتری مدار. این شرکت­ها از طریق محصولاتی که با نیازهای هر فرد منطبق شده به هر مشتری خدمت خاصی ارائه می­دهند. یکی از ابزارهای حیاتی در این نوع بازاریابی رابطه مند، وجود پایگاه داده بروزشده می­باشد.

  1. 2. کاستی­های دیدگاه آمیخته بازاریابی

در دائره­المعارف بازاریابی «واترشوت[6]» به برخی از نارسائی­های مفهوم مدیریت آمیخته بازاریابی اشاره شده است:

1 – آمیخته بازاریابی بیشتر بر کاری که بازاریابی می­تواند برای مشتری انجام دهد متمرکز است تا بر خود مشتری.

2 – آمیخته بازاریابی توجه خود را معطوف بازاریابی خارجی کرده و از بازار داخلی چشم پوشیده است.

3 – آمیخته بازاریابی از تعاملات بین متغیرهای آمیخته سخنی به میان نمی­آورد.

4 – آمیخته بازاریابی دیدی مکانیکی نسبت به بازارها دارد.

5 – آمیخته بازاریابی مبتنی بر مبادله ای معامله­ای است تا یک رابطه (بیکر[7]، 2003).

[1] . customer

[2] . company

[3] . competitor

[4] . change

[5] . Pan

[6] . Watershoot

متن کامل : پایان نامه سنجش رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی

دسته‌ها: آموزشی