دانلود پایان نامه

رشته مهندسی کشاورزی

 

گزارش کار آموزی

زراعت و اصلاح ذرت

 

محل کار آموزی

شهرداری منطقه 4

 
استاد راهنما

آقای مهندس رشیدی اصل

 
دانشجو:
صفرعلی خسروی

 

تابستان 1384

 
فهرست مطالب:

فصل اول: تاریخچه و مبداء ذرت……………………………………………………. 7

فصل دوم: ویژگیهای قسمتهای مختلف گیاه و انواع ذرت……………………… 12

(1-2) ویژگیهای گل وساق………………………………………………………………………………… 13
(2-2) ویژگیهای ریشه …………………………………………………………………………………….. 16
(3-2) ساختمان دانه ذرت…………………………………………………………………………………. 16
(4-2) انوع ذرت……………………………………………………………………………………………….. 18
فصل سوم: اصلاح ذرت……………………………………………………………….. 21
(1-3) وضع ژنیتیکی ذرت…………………………………………………………………………………. 22

 • روشهای اصلاح ذرت…………………………………………………………………………….. 22

(3-3) هدفهای اصلاح ذرت……………………………………………………………………………….. 28

فصل چهارم: آفات و بیماریهای ذرت………………………………………………. 30

(1-4) آفت ذرت……………………………………………………………………………………………….. 31

 • بیماریهای مهم ذرت……………………………………………………………………………….. 32

فصل پنجم: کاشت و برداشت ذرت………………………………………………….. 35

(1-5) کاشت……………………………………………………………………………………………………. 36

 • انتخاب بذر…………………………………………………………………………………………………. 36
 • مقدار بذر…………………………………………………………………………………………………… 36
 • فواصل خطوط کاشت………………………………………………………………………………….. 37
 • عمق کاشت…………………………………………………………………………………………………. 39
 • طرق کاشت………………………………………………………………………………………………… 39
  • برداشت………………………………………………………………………………………………… 40
 • انواع ماشینهای برداشت………………………………………………………………………………. 40
 • زمان نحوه برداشت…………………………………………………………………………………….. 40

 

فهرست اشکال:
– شکل شماره (1)……………………………………………………………………………………. 14
مقطع نمودار ساختمان گل مونث ذرت
– شکل شماره (2)……………………………………………………………………………………. 14
A- گل آذین نر پابساکهای خارج شده – B- بلال با کاکلهای خارج
– شکل شماره (9)……………………………………………………………………………………. 15
گل نر و ماده – تنوع ژنتیکی – ردیف کشت
– شکل شماره (3)……………………………………………………………………………………. 16
گل های پایه دار و بدون پایه گل مذکر ذرت
– شکل شماره (4)……………………………………………………………………………………. 18
مقطع نمودار دانه ذرت
– شکل شماره (5)……………………………………………………………………………………. 20
انواع مختلف ذرت
– شکل شماره (6)……………………………………………………………………………………. 41
ذرت چین خودرو با بستر پوست کن و دماغه ذرت چهار ردیفه
– شکل شماره (7) …………………………………………………………………………………… 41
چاپر
– شکل شماره (8)……………………………………………………………………………………. 42
دستگاه برداشت بلال ذرت
 

 

فهرست جداول

جدول شماره (1):…………………………………………………………………………………….. 11
سطح زیرکشت و مقدار محصول و عملکرد ذرت در کشورهای مختلف (از Hoffmann 1970)
جدول شماره (2):…………………………………………………………………………………….. 38
رابطه تعداد بوته در هکتار فاصله ردیف ها و فاصله دو بوته در زراعت ذرت

 

چکیده مطالب:
ذرت گیاه زارعتی از تیره غلات یکساله بوده و بومی نیمکره جنوبی است که برای اولین بار توسط کریستف کلمب کشف شد.
گیاهی تک پایه که گل نر بصورت خوشه در رأس و گل ماده (بلال) مخروطی و در پایین قرار دارد هر گل از 3 عدد پرچم تشکیل شده است و تعداد برگها بین 8 تا 48 بود و بطور متوسط 13 تا 18 عدد است.
از واریته های مهم آن می توان به ذرت داندان اسبی- ذرت بلوری- ذرت آردی- ذرت شیرین قندی- ذرت غلاف دار اشاره کرد.
ذرت به دلیل تولید بذر زیاد و صفات ژنتیکی ساده و خود گشن بودن که باعث دو رگ گیری ساده تر می شود از اهیمت ژنتیکی بالایی برخوردار است و این ویژگیها باعث شده که اصلاح کنندگان بر روی این گیاه بیشتر کار کنند.
از جمله روشهای اصلاحی آن می توان به سلکیون- تهیه و واریته های هیبرید و واریته مصنوعی اشاره کرد که می توان با این روشها به اهدافی مانند بالا برردن عملکرد – مقاومت در برابر خشکی و گرما مقاومت در برابر خوابیدگی، آفات و بیماریها دست یافت.
ذرت نیز مانند دیگر گیاهان زراعی دارای آفتهایی می باشد مانند کرم ذرت، کرم ساقه خوار شب پره زمستانی یا کرم طوقه نام برد و بیماریها مانند بیماریها سیاهک ذرت، بیماری سوختگی برگ، بیماری زنگ، بیماری موزائیک اشاره کرد.
عمقی که باید در کاشت ذرت در نظر گرفت بین 3 تا 10 سانتی متر است که البته بسته به شرایط آب و هوایی منطقه، درجه حرارت محیط به هنگام کاشت- درصد رطوبت خاک و زمان کاشت بستگی دارد. و به دو صورت دستی و مکانیزه می توان اقدام به کاشت آن کرد که کاشت مکانیزه از عملکرد بالاتری برخوردار است.
از مشاینهای مورد استفاده برای برداشت می توان به ذرت کن ها، ذرت چین پوست کن، ذرت چین دانه کن- کمباین های غلات- و چاپرها اشاره کرد.
البته برداشت ذرت بر خلاف سایر غلات چندان تابع زمان و فصل معین نبوده و تحت شرایط زمان کاشت، طول روز- حرارت- دفعات آبیاری قرار می گیرد.

 

 
 
 
فصل اول:
 
(تاریخچه و مبداء ذرت)

 
فصل اول:
(تاریخچه و مبداء ذرت)
ذرت zea mays گیاه زراعتی یکساله بومی نیمکره غربی است ذرت در بیش از 120 میلیون هکتار از اراضی دنیا کشت می شود وبه عنوان کالای مهمی در تجارت محسوب می گردد. منبع (1)
ذرت تا قبل از سال 1492 میلادی در قاره آسیا، اروپا، آفریقا به عنوان یک گیاه زارعتی شناخته نشده بود. این گیاه را از قرنها پیش در آمریکای مرکزی می شناختند و توسط مردم ایندیانای آمریکا کشت می شد و بهمین سبب بنام لاتین آن از یکی از طوایف ایندیانا بنام mahig یا marisi گرفته شده است. (Ho Ffmann and Aufhamer) منبع (2)
ذرتی که مورد توجه خاص سفید پوستان قرار گرفته است ذرت دندان اسبی بوده که دارای قدرت تطابق بیشتری با شرایط مختلف آب و هوا می باشد. منبع (1)
کریستف کلمب کاشف آمریکا برای اولین دفعه دانه ذرت را از آمریکا به اورپا برد و نام mais را به آن داد. سپس طی سالیان دراز بذر ذرت از طریق پرتقال به شمال آفریقا و جنوب اروپا هندوستان و چین برده شد. حدس زده می شود که دانه این گیاه مانند غلات دارای پوشینه هایی بوده و بر جسب جهش بصورت بلال امروزی در آمده است.
بعد از گندم برزگترین سطح زیرگشت را ذرت به خود اختصاص داده در حالیکه تولید محصول آن بعد از گندم و برنج قرار دارد. اهمیت محصول و بالا بودن سطح زیرکشت زیاد این نبات بعلت قدرت تطابق آن با شرایط گوناگون اقلیمی می باشد بدین جهت جزو عمده ترین محصولات مناطق معتدله، معتدله گرم نیمه گرمسیر و مرطوب بشمار می رود. منبع (2)
در حدود 75 درصد ذرت به تغذیه حیوانات رسیده بنابراین مصرف غیر مستقیم آن پیش از مصرف مستقیم است. ذرت اساساً به عنوان یک محصول انرژی زا تولید می گردد.
در صورتی که انواع زراعی از آن که برای تولید پروتئین روغن، موم، ذرت شیرین، پاپ کورن اختصاص یافته اند موجود است. منبع (1)
فرآوردهای فرعی و متعددی از ذرت بدست می آید حدود 500 رقم گزارش شده است. منبع (2)
این گیاه به علت ارزش غذایی خاص که دارد مورد توجه کشورهای مکزیک- پرو- آمریکای مزکزی و اغلب کشورهای آمریکایی جنوبی قرار گرفته است. منبع (1)
در سالهای اخیر دامداران و کشاورزان به اهمیت این گیاه و تهیه علوفه از طریق سیلو کردن ذرت و تعلیف آن بصورت سبز پی برده و بکشت آن مبادرت می نمایند به نظر می رسد که ارزش غذایی ذرت تا حدی شناخته شده باشد.
طبق گزارش Zscheichler (1971) میزان عملکرد دانه ذرت هیبرید در هکتار در سال 1951 – 1950 حدود 2140 کیلوگرم در سال 1970 حدود 5060 کیلوگرم در هکتار در آلمان غربی بوده است. در حالیکه در ایران متوسط عملکرد با بهره گرفتن از هیبریدهای ساده یا مضاعف 6 تن در هکتار بوده است.
ذرت به علت داشت مواد قندی و نشاسته زیاد و عملکرد محصول علوفه ای بیش از 80 تن در هکتار یکی از مهمترین نباتات جهت تولید علوفه سبز، سیلو و دانه محسوب می شود. عمده ترین موارد مواد مصرف ذرت عبارتند از: غذایی اصلی انسان علوفه جهت تغذیه دام و مصارف صنعتی. بطور متوسط ترکیبات شیمیایی دانه خشک ذرت به شرح زیر است:

نشاسته 77% روغن 5%
قند 2% نپتوزان 5%
پروتیئن 9% خاکستر 2%

منبع (2)
در جدول صفحه بعد سطح زیرگشت مقدار محصول و عملکرد ذرت در کشورهای مختلف از سال 1970 را مشاهده می کنید.
 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

word


 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
 
فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
 

 دانلود پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی گزارش کار آموزی زراعت و اصلاح ذرت


پاسخی بگذارید