دانلود پایان نامه

استاد راهنما: استاد فتحی

 

تهیه کننده: هما درجزی پور


تقدیر و تشکر از استاد فتحی که اجرای این پروژه دلسوازانه من را یاری کردند.
 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول
1- هدف از تحقیق………………………………………………………………………………..
2- محدوده زمانی و مکانی کارخانه…………………………………………………………
فصل دوم
1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….
2- ادبیات موضوع…………………………………………………………………………………
3- خلاصه ای از عملکرد تأسیس کارخانه ………………………………………………..
بخش اول:
طراحی یک سیستم انبارداری …………………………………………………………………
هدف از استقرار یک سیستم …………………………………………………………………..
فرمهای مورد نیاز در انبارداری………………………………………………………………..
کنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت کالا از فروشنده (خرید کالا) …………………..
مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از فروشنده (خرید کالا) ……………………
مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا …………………………………………………
مشخصات کارت انبار…………………………………………………………………………….
بخش دوم:
طراحی یک سیستم محاسبه و پرداخت حقوق……………………………………………
تعریف سیستم حقوق و دستمزد …………………………………………………………….
انواع سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد ………………………………………………
بخش سوم:
توزیع کامل در مورد سیستم حقوق مورد نظر در پروژه……………………………….
پرداخت حقوق و دستمزد ……………………………………………………………………..
چگونگی محاسبه حقوق ماهیانه توسط حسابداری حقوق و دستمزد پرداخت آن
شیوهای مختلف محاسبه و ثبت مبالغ حقوق و دستمزد و رویه های مربوط به آن
بخش چهارم:
ثبت یا طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی یا صنعتی …………………………
شرح مختصری از عملیات تجاری مورد نظر یا تأکید بر عملیاتی که آثار حالی
دارند. …………………………………………………………………………………………………
طرح سرفصلهای حسابداری مورد نیاز و واحدهای اقتصادی ……………………….
تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری آن و تعیین چگونگی
شناسایی سود و بستن حساب ها……………………………………………………………….
تعیین کنترلهای داخلی …………………………………………………………………………..
نحوه نگه داری ورودیهای کالا (روش دائمی و ادواری) و ارزیابی موجودیها……
بخش پنجم:
– ثبت یا طراحی یک سیستم حسابداری برای شرکت…………………………………
طر احی سرفصلهای حسابداری مورد نیاز شرکت ……………………………………..
طراحی نحوه نگه داری حساب موجودیها و مواد و مصالح کارگاهها ……………..
مالیات شرکت ……………………………………………………………………………………..
خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………
نمودارها ……………………………………………………………………………………………..
ضمیمه ……………………………………………………………………………………………….
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………….

با فرمت ورد

دانلود پروژه مالی شرکت کارتن بهرام

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل ها اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید