دانلود پایان نامه

 

پیشگفتار

این مدارک از لحاظ فنی با روش آزمایش RNUR  به شماره 1097 مطابقت دارد.

نباید بدون توافق RNUR تغییر یابد.

1ـ موضوع و زمینه کاربرد

این روش به منظور ارزیابی مقاومت کفپوش ها در برابر سوراخ شدن تدوین شده است در جای پاشنه کفش یا جاهایی که کوبش یا سوراخ کف خودرو قرار دارد یا کفپوش روی ماده ایقابل متراکم شدن قرار گرفته است. این استاندارد در مورد کفپوشهای لاستیکی پلاستومر، کامپوزیت یا غیر کامپوزیت و همچنین کفپوشهای پارچه ای اعمال می شود.

2ـ مبنای کار

نمونه ای از روی پایه ای حلقوی نصب نمایید و نیروی لازم برای سوراخ کردن آنرا به کمک پانچ استوانه ای اندازه گیری کنید.

3ـ تجهیزات

1ـ3ـ دستگاه فشار

با سرعت 5mm  30mm در دقیقه، روی حساسیتی تنظیم شده که نیروی 10 تا daN 20  را حدود 0.1daN ارزیابی کند.

2ـ3ـ میله استوانه ای سوراخ کردن

با قطر 0.1mm   6mm، طول مؤثر حدود 50mm، که زوایای تند آن در یک سر حذف شده است، سر دیگر در یکی ازصفحات دستگاه فشار نصب شده طوری که محور میله عمود بر سطح نمونه باشد ( به شکل پیوست مراجعه کنید. )

3ـ3ـ جانمونه ای

مطاببق شکل پیوست شامل یک صفحه نصب A، یک پایه B و یک سیستم نگهدارنده؛ در حلقه نصب دقت کنید که نمونه درست نصب گردد.

4ـ3ـ ابزار برش نمونه ها

برای مثال قیچی یا پانچ با قطر  5 mm   40mm .

5ـ3ـ مقایسه کننده

باری اندازه گیری ضخامت ها با دقت 0.20mm   این دستگاه فقط در صورتی لازم است که آزمایش روی نمونه های یکنواخت ( لاستیک،   P.V.C) انجام شود که می خواهیم مقاومت تک تک آنها را در برابر سوراخ شدن ارزیابی کنیم.

6ـ3ـ محفظه تهویه شده

در

7ـ3ـ محفظه تهویه شده

در و رطوبت نسبی 5%   65% .

4ـ نمونه ها

نمونه های تقریباً دایره ای و به قطر 5 mm   40mm .

پنج نمونه بریاهر آزمایش تهیه کنید. در صورت یکنواختی در کفپوش که منجر به نتایج مختلف می شود، این تعداد می تواند ده عدد باشد. نمونه ها را پیش از آزمایش در محفظه (6ـ3 ) آماده سازی کنید. هنگامیکه کفپوش دارای الیاف پارچه ای است، نمونه ها ار در محفظه (7ـ3) آماده سازی کنید.

5ـ روش اجرایی

1ـ5ـ  نمونه ای را در جا نمونه ای قرار دهید، نحوه قرارگیری را بررسی کنید. حلقه    A  را روی پایه B  تدریجاً سفت کنید، دقت کنید که نمونه کوژدار نشود.

جا نمونه ای را نسبت به میله سوراخ کردن که تا روی نمونه پایین آمده شده تنظیم کنید.

خارج از محوری باید کمتر از 2  mm  باشد.

2ـ5ـ در مورد نمونه های یکنواخت که مقاومت آنها ممکن است تناسب با ضخامت باشد ( لاستیک، P.V.C )، ضخامت نمونه ها را به کمک مقایسه کننده (5ـ3 ) در قسمت مرکزی آنها را بدست آورید.

سپس همانطور که در بند 1ـ5 تعریف شد سوراخکاری را انجام دهید.

6ـ تشریح نتایج

1ـ6ـ مقاومت در برابر سوراخ شدن میانگین بارهای سوراخکاری اندازه گیری شده روی 5 ( یا 10 ) نمونه است که بر حسب d  aN  بیان می شود.

2ـ6ـ در مورد مواد یکنواخت، این مقاومت را می توان در واحد ضخامت بیان نمود: باید هر نمونه، نسبت بار ( d aN ) سوراخ کاری را نسبت به مقدار میانگین ضخامت ( m m ) اندازه گیری شده بیان کنید؛ مقاومت سوراخکاری ( m m  / daN  )، میانگین نسبت هایی است که اینچنین محاسبه شده اند.

7ـ گزارش آزمایش

گزارش آزمایش باید ذکر کند:

ـ شماره مواد،

ـ شرایط خاص آزمایش،

ـ روش آماده سازی نمونه ها،

ـ مقدار میانگین مقاومت در برابر سوراخکاری و احتمالاً، پراکندگی نتایج،

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

کفپوش ها

دسته‌ها: متفرقه