دانلود پایان نامه

مشکل جزئی مورد نظر با گذر زمان آلودگی های پرتوهای راکتور هاست. در حذف این آلودگی در مراتب بالاتر یک فیلتر ترکیب لازم است. یک فیلتر  شامل یک یا چند مواد اضافی است که در پرتو قرار می گیرد بنابراین AL و S با فیلتر F استفاده میشود تا پرتوی فیلتر  شده حاصل شود که شامل نوترونها حدود 3/24 کیلوالکترون ولت خواهد بود، Ti و Co برای رسیدن به پرتوی فیلتر شده در 2 کیلو الکترون ولت است و S به Si لازم است تا پرتویی در Kev 55 بدست آید و کاهشی در شدت پرتوی فیلتر شده بطور قابل ملاحظه نشان داده میشود.

تکنیک دیگر جهت کاهش آلودگی نوترون با پخش کننده رزونانس در داخل پرتو راکتور و پرتوی پخش شده فیلتر میوشد. بنابراین در اداره ملی استاندارد  (NBS) پخس کننده Mn در ارتباط با Ti + Sc استفاده میشود تا 97 درصد دسته ه ای خالص 2 کیلو الکترون ولت نوترونها استفاده شوند. میل و هاروی از Mg و S استفاده شده که پرتوی فیلتر شده kev 75 استفاده شود و Ti و M با فیلتر Fe پخش می شود تا پرتو Kev  14 بدست آید پس پخش کنده Co با Ni و Fe پرتو Kev 5/4 را نشان میدهد و فیلتر  پرتو ev 500  را با پخش کننده Nd و فیلتر Zn یک پرتو ev 400 را نشان می دهد.

پرتوهای فیلتر شده مواد اولیه مودر استفاده است. U و Sc و fe و si  برای پرتوهای فیلتر شده در 186/0 ، 2 ، 3/24 ، 55 ، 144، و 2350 kev عنوان میشوند. در فیلترهای ایزوتوپ های جدا شده Er ، N ، zn ، sr ، zn ، Ni، e ، Cr پیشنهاد شده تا پرتوهای مربوطه و اطلاعات آن با کارر امروزی جهت طرح هی متغیر مناسب باشد ولی تمام این معیارات و طرح ها لازم است تا فیلتر ایزوتوپها جداگانه دیده شوند. در حالت خاص اطلاعاتی برای رسیدنت به انرژی بالاتر و جود دارد تا شدت خوب و نسبت سیگنال به زمینه در منطقه در مورد علاقه و انرژی آن بدست آوریم. مثالی از کل بخش مربوط به معیارات در کل کاربرهای فیلترها در شکل 4. Vtii  و برای  نشان داده شده است.

معیاراتی برای طرح فیلترها:

این فیلترهای پنجره برای پرتوهای نوترون ها ابتدا بسط می یابند. برخی از آزمایشات در پرتوها نیاز به نوترون دارند تا در دسته باریکی با انرژی مناسب و انرژی ویژه در هر یک از ده دهه دیده شوند. مشکل Viii دو مشکل فیلترها را نشان میدهد که در یک رآکتور عمل میکند. فیلتربندی و ماده مربوط در این مثال fe است که در نیمه راه لوله پرتو قرار می گیرد که به پورت پرتوی راکتور فر برده میشود. این فضای بین Fe و لوله با صفحات پر میشود و در این مثال Al و S به مواد خاص اضافه میشود تا مواد فیلتر بندی ابتدایی استفاده شوند. پورت پرتو شکلa  5 Viii در مسیر مستقیم قرار می گیرد و سوخت رآکتور را نشان میدهد. پورت پرتو در مشکل b 5 Vtii  نسبت به انعکاس و همزه در نزدیک هسته قرار می گیرد در جهت مستقیم نوترونها در جهت موفقیت نمونه قرار می گیرد.

تجارب زیادی برای فیلترها بدست آمه است و حاکی است از عواملی که باید برری شوند که این طرح ها از فیلتر پرتو خواهد بود. حداکثر جریان نوتورن تک انرژی در موقعیت نمونه قرار دارد ولی لازم نیست بین متغیرها با بزرگترین قطر استفاده میشود و مواد فیلتر بندی باید به حد کافی در منطقه پرتو ایجاد شود که از تمام نقاط در منبع و صفحه منعکس کننده از فیلتر می گذرد و به نمونه میرسد. برای فیلترهایی که هزینه بردار است هزینه کمتر را انخاب کنید. اگر لازم باشد یک آزمایش را در نظر بگیریم پرتو باید به فیلتر اضافه شود. اگر  ما دو فیلتر به هسته راکتور خیلی نزدیک باشد بسیاری از نوترونها با انرژی ناخواسته در پرتو نشان داده میشود. بنابراین ما دو فیلتر بندی باید در نیمه راه بین منبع و وجه خارجی صفحات بیولوژیکی قرار می گیرد.

اجزاء یا ایزوتوپ ها برای ماه فیلتر انخاب میشود تا بخش در حداقل پنجره کمتر از 5/1 نوتورن درحد متوسط با انرژی دیگر مشخص باشد. ضخامت فیلتربندی انتخاب شده حدود 1/0 نوترونها است که انرژی را به فیلتر می گذرانند. عامل 5/1 نشان میدهد که نوترونها با انرژی دیگر در انتقال  است ولی نوترونها منبع اسپکتروم و طیف است که نسبت به نوترون در پنجره و سنجیده میشود. اغلب دسته ای در پنجره حدود 200/1 کل طیف نوترون هاست. اگر این فاکتورها به نسبت 5/1  باشد در جه خلوص پرتو 98/0 است. مواد فیلتر با نسبت مقطع بزرگتر از 5/1 ثابت نمی شود که نسبت 10/1 را نشان دهد ولی این پنجره توخالی در مقطع فیلتربندی سایه بندی میشود و مواد فیلتر بیندی ثانویه را نشان میدهند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

فیزیک

دسته‌ها: رشته فیزیک