دانلود پایان نامه
اشند که در امر اطلاع رسانی و تبلیغات در جامعه امروزی کاربرد فراوانی دارند.
     به طور کلی استندها را می توان به دو شاخه تقسیم نمود :
     1- استندهایی که برای شناسائی یک مکان بکار می روند.
     2- استندهایی که برای تبلیغات هستند ، که در این شاخه ، استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرارگرفته است.
     استندهای تبلیغاتی طرحهایی هستند که طرح موضوع مورد نظر را بصورتی برنامه ریزی می کند که فرم نهایی به تنهایی و با امکانات ویژه در محل مناسب خود قرارگیرد و سوژه مورد نظر را به خوبی معرفی نماید. استندهای تبلیغاتی را نیز می توان به دو دسته تقسیم نمود :
     استندهایی که در فضای باز قرارمی گیرند و استندهایی که در فضای بسته کاربرد دارند و درباره هریک از این موارد توضیح داده شده است.
          قابل ذکر است این رساله در چهار فصل هنر گرافیک ، تبلیغات ، گرافیک محیطی و استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
فهرست مطالب
 

عنوان صفحه
   
پیشگفتارمقدمه
فصل اول : هنر گرافیک
     1-1- تاریخچه کوتاهی از هنر گرافیک
   1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری
فصل دوم : تبلیغات
   2-1- سابقه تاریخی تبلیغات
   2-2- تبلیغات چیست؟
   2-3- مضون تبلیغات
   2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر
   2-5- بررسی رنگ در تبلیغات
       2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات
       2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ
       2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات
فصل سوم : گرافیک محیطی
   3-1- گرافیک محیطی
   3-2- گرافیک محیطی مسطح یا دوبعدی
   3-3 پیکتوگرامها
13
4
7
8
14
15
15
16
17
18
19
19
20
22
23
25
29

فهرست مطالب ( ادامه )
 

عنوان صفحه
   
       3-3-1- وظیفه و عملکرد پیکتوگرام   3-4- گرافیک محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط – شکل ، بافت … )
   3-5- اقسام گرافیک محیط حجمی
       3-5-1- گرافیک محیطی و فضاهای عمومی
       3-5-2- گرافیک محیطی فضای باز
       3-5-3- گرافیک محیطی فضاهای بسته
فصل چهارم : استند
   4-1- استند چیست؟
   4-2- تقسیم بندی استندها
   4-3- طراحی گرافیکی استند
   4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده کرد
   4-5- طراحی خط در استند
   4-6- نمایش و عرضه کالا در استندهای تبلیغاتی
       4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند
   4-7- تولید
   4-8- حرکت در استند
   4-9- تکامل طرحها
   4-10- انواع استند
3033
45
46
49
50
53
54
55
56
58
59
63
64
67
69
71
75

فهرست مطالب ( ادامه )
 

عنوان صفحه
   
   4-11- طرحهای ثابت و همیشگی   4-12- استندهای نمایشگاهی
   4-13- استندهای برتر
فهرست منابع و مأخذ
فهرست منابع و مأخذ لاتین
فهرست منابع و تصاویر عکاسی شده
گزارش کار عملی
7880
82
85
86
 

 
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه درباره استندهای گرافیکی

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 


پاسخی بگذارید