دانلود پایان نامه

Boris Glezer

راه حل های توربین بهینه سازی شده, سان دیگو, کالیفرنیا, U.S.A
 
استاد:
آقای مهندس سرخواه
 
دانشجو:
محسن گودرزی
 
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1
خنک سازی توربین بعنوان یک تکنولوژی کلیدی برای بهینه سازی موتورهای توربین گازی………………………………………………………………………………………………………………………………….7
چالش های خنک سازی برای دماهای پیوسته درحال افزایش گاز ونسبت فشارکمپرسور……………………8
تکنیک های خنک سازی استفاده شده متداول………………………………………………………………………….14
تاثیر خنک سازی…………………………………………………………………………………………………………………18
مشکلات خنک سازی…………………………………………………………………………………………………………..22
ترکیب پوشش های حصار حرارتی و خنک سازی……………………………………………………………………….30
فرایند بهبود خنک سازی ایرفویل…………………………………………………………………………………………..32
تعریف پارامترهای شباهت انتقال جرم و حرارت اصلی…………………………………………………………………35
کنش متقابل انتقال جرم حرارت در لایه مرزی ایرفویل……………………………………………………………..36
نقش تشابه در رقابت تجربی حرارت ایرفویل توربین و انتقال جرم…………………………………………………42
موضوعات انتقال حرارت گذرا و پایدار در بخش داغ موتور……………………………………………………………44
دمای فلز و تاثیر آن روی عمر اجزای توربین……………………………………………………………………………46
موضوعات مربوط به تغییرمکان های دمایی گذرای روتوربه استاتوروکنترل فاصله نوک آزاد………………48
خنک سازی نازل توربین……………………………………………………………………………………………………….56
تقابل با محفظه احتراق…………………………………………………………………………………………………………58
انتقال حرارت پره………………………………………………………………………………………………………………65
     -خمیدگی……………………………………………………………………………………………………………………..69
     -تاثیرات ناهمواری…………………………………………………………………………………………………………..74
     -اغتشاش…………………………………………………………………………………………………………………………………..76
خنک سازی فیلم پره…………………………………………………………………………………………………………..76
     -نسبت دمش…………………………………………………………………………………………………………………86
     -انحنای سطح………………………………………………………………………………………………………………..87
     -گرادیان فشار……………………………………………………………………………………………………………….88
     -آشفتگی جریان اصلی…………………………………………………………………………………………………….89
     -شیارهای خنک سازی فیلم……………………………………………………………………………………………..91
     -تجمع فیلم…………………………………………………………………………………………………………………92
     -تاثیر تزریق هوای خنک سازی فیلم روی انتقال حرارت سطح………………………………………………94
موضوعات خنک سازی دیواره نهایی……………………………………………………………………………………….95
خنک سازی تیغه توربین…………………………………………………………………………………………………….100
تاثیرات سه بعدی ودورانی روی انتقال حرارت تیغه…………………………………………………………………..102
     -نیروهای دورانی………………………………………………………………………………………………………….102
     -تاثیرات سه بعدی……………………………………………………………………………………………………….105
پروفایل دمای گاز شعاعی……….
…………………………………………………………………………………………106تاثیرات ناپیوستگی……………………………………………………………………………………………………………107
تکنیک های خنک سازی درونی تیغه……………………………………………………………………………………109
     -گذرگاههای درونی هموار………………………………………………………………………………………………111
     – تیرک ها/فین ها (نوارهای زاویه دار یا طولی)……………………………………………………………………113
     -پین فین ها………………………………………………………………………………………………………………121
     -تاثیر جت ………………………………………………………………………………………………………………………………128
     -جریان گردابی……………………………………………………………………………………………………………138
     -خنک سازی فیلم………………………………………………………………………………………………………..141
موضوعات خنک سازی سکو و راس ………………………………………………………………………………………144
خنک سازی ساختارهای روتور و استاتور………………………………………………………………………………..148
     -منبع خنک سازی و سیستم های هوای ثانویه …………………………………………………………………..148
بافر کردن مجموعه دیسک و روشهای خنک سازی دیسک………………………………………………………..153
خنک سازی ساختارحفاظتی نازل و جایگاه توربین…………………………………………………………………158
خنک سازی محفظه احتراق………………………………………………………………………………………………..161
     -تاثیر تحول طراحی محفظه احتراق روی تکنیک های خنک سازی……………………………………….161
خنک سازی تعریق…………………………………………………………………………………………………………..167
خنک سازی نشتی……………………………………………………………………………………………………………169
همرفتی بخش پشتی افزوده……………………………………………………………………………………………….173
پوشش دهی حصار حرارتی…………………………………………………………………………………………………177
انتقال حرارت تجربی پیشرفته و معتبر سازی خنک سازی…………………………………………………………179
ارزیابی انتقال حرارت بیرونی و تکنیک های معتبر سازی خنک سازی………………………………………..180
     -رنگ حساس به فشار…………………………………………………………………………………………………..182
     -ارزیابی غیر مستقیم آشفتگی……………………………………………………………………………………….185
ارزیابی های انتقال حرارت و جریان داخلی……………………………………………………………………………..188
شبیه سازی انتقال حرارت مزدوج و معتبر سازی در یک آبشار داغ………………………………………………194
     -معتبر سازی تاثیر خنک سازی تیغه در آبشار داغ………………………………………………………………194
شرایط مرزی تجربی دیسک توربین………………………………………………………………………………………200
تائید خنک سازی در یک آزمون موتور………………………………………………………………………………….204
     -ابزار بندی متعارف……………………………………………………………………………………………………….204
     -پیرومتر درج شده درگاه بروسکوب………………………………………………………………………………..205
     -رنگ های حرارتی دما بالا……………………………………………………………………………………………..206
بررسی های چند نظامی در انتخاب سیستم خنک سازی توربین………………………………………………..207

        

 
مقدمه
این فصل عمدتاً روی موضوعات انتقال جرم و حرارت تمرکز می یابد چون آنها برای خنک سازی اجزا ی دستگاه توربین بکار می روند و انتظار می رود که خواننده با اصول مربوطه در این رشته ها آشنایی داشته باشد. تعدادی از کتابهای فوق العاده (1-7) در بررسی این اصول توصیه می شوند که شامل Streeter، دینامیک ها یا متغیرهای سیال Eckert و Drake، تجزیه و تحلیل انتقال جرم و حرارت، Incropera و Dewitt، اصول انتقال حرارت و جرم, Rohsenow و Hartnett، کتاب دستی انتقال حرارت, Kays، انتقال جرم و حرارت همرفتی, Schliching، تئوری لایه مرزی، و Shapiro، دینامیک ها و ترمودینامیک های جریان سیال تراکم پذیر.
وقتی یک منبع جامع اطلاعات موجود باشد. مولف این فصل خواننده را به چنین منبعی ارجاع میدهد. با این وجود وقتی داده ها در صفحات یا مقالات گوناگون پخش شده باشند, مولف سعی می کند که این داده ها را در این فصل بطور خلاصه بیان نماید.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 
این فایل به علت حجم بالا 40 مگابایت به صورت غیر مستقیم درج می شود :
لینک غیر مستقیم :
لینک دانلود پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 

دسته‌ها: رشته مکانیک

پاسخی بگذارید