دانلود پایان نامه
دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه تاریخ

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته تاریخ اسلام

 
موضوع :

زمینه ها و چگونگی جنگ های رِدّه

 
 
استاد راهنما:

جناب آقای دکتر اللهیار خلعتبری

 
استاد مشاور:

جناب آقای دکترعلی اصغر مصدق رشتی

 
نگارش:

کورش جعفری

Abstract
After the death of the prophet the new – muslim Arabs due to different reasons made revolts and disobediences against the central Government in many areas of the arabian peninsula the suppressing of the revolts was named in history as the “redda” wars. Historians have counted many different reasons for these disobediences such as prevention of paying “Zakat”, pretending being a prophet by some persons, Disobedience in Acceptance of “Ghoraish” tribc’s sovereignty and the claim of the non-suitability of “abubakr” for replacement of the prophet mohammad (PBUH).
But this research’s effort in addition to the reasons mentioned above is to present an analytic image of the policy of the Arab society during the prophet (PBUH)’s time when the scatterd arab tribes didn’t find following it pleasent for themselves and so made revolts for returning to their past situations after the prophet’s death.
In this thesis meanwhile studying the situations of the Arab society from different political, cultural, social and economic views in the threshold of the wars happening, the Basis of “abubakr” ‘s reaching to the caliphate and the role of the “Redda” wars in stabilization of his power will be considerd too. Also, after explaining the roots of these wars and areas that they happened, the important role of the people who lived in Hejaz in stabilization of islam under command of the “Ghoraish” tribe is brought and then the final analysis of the “Redda” wars is done.
مقدمه
الف) اهمیت موضوع : ظهور اسلام منشاء تحولات بزرگی در تاریخ جهان گردید که بر همگان پوشیده نیست . تازیان در پرتو این آیین توانستند شاهنشاهی بزرگ ساسانی را از گردونه تاریخ خارج سازند و سرزمینهای بزرگی را از قلمرو روم شرقی تسخیر نمایند. اعراب به نام اسلام تمدن ایرانی را لگدمال تاراج خویش کردند، هر چند پس از مدتی بر ویرانه های آن به همت ایرانیان تمدن ایرانی- اسلامی دوباره پایه ریزی گردید. از آنجائیکه سرکوب شورشهای موسوم به ارتداد سرآغاز حرکت تهاجمی اعراب مسلمان به سرزمینهای هم جوار بود، بررسی و تحلیل آن بخصوص نقشی که نتیجه این جنگها در ایجاد وحدت در میان اعراب شبه جزیره عربستان داشت اهمیتی فراوان دارد که متاسفانه در مطالعات تاریخی صدر اسلام مورخان معمولا از آن سرسری می گذرند.
سوای از مساله فوق، شناخت اینکه با وجودیکه اعراب در زمان حیات پیامبر اسلام را پذیرفته بودند،چرا پس از مرگ او به سرعت از این آیین برگشتند، خود مبحثی مهم است که موضوعی جالب و جذاب در زمینه مطالعه جامعه شناسی تاریخی برای ما فراهم می آورد.
جایگزینی دین اسلام به جای ادیان و باورهای دیگر در جامعه عربستان و فراگیر شدن آن نیز می تواند مبحثی جالب در حیطه جامعه شناسی دین باشد که هر چند موضوع مستقیم بررسی ما نیست ، اما از آن جاییکه تضاد دینی بهانه اصلی جنگهای موسوم به “ارتداد”
می باشد بررسی تحولی که دین اسلام از این منظر ایجاد کرد و مقاومت در برابر آن،
می تواند مقدمه لازمی برای این چالشها باشد که ما نیز به فراخور بحث نیم نگاهی بدان
داشته ایم.
همچنین تفسیر و تحلیل این نبردها و تاثیری که در تحکیم مشروعیت حکومت مدینه ایجاد کرد ماده خام خوبی است برای تبیین چگونگی استقرار نظام سیاسی خلافت و بخصوص مباحثی که در پرتو چالشهای جانشینی در حیطه معرفتی اندیشه سیاسی در عالم اسلام نزد اندیشمندان مسلمان پس از آن پدید آمد؛ و نیز در بازخوانی مجدد این رویدادها می توان تحلیل تاریخی متفاوتی از چگونگی سیر حوادث منتهی به جنگهای رده، چگونگی انجام آنها و نیز نتایج حاصله ارایه داد که نگارنده در اینجا کوشیده است به وسع اندک خویش بدان بپردازد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 

پایان نامه ارشد تاریخ اسلام – زمینه ها و چگونگی جنگ های رِدّه 150 ص


پاسخی بگذارید