دانلود پایان نامه

مواد آهنربای دائم

آهنرباهای دائم ممکن است در ماشینهای الکتریکی برای ایجاد تحریک، تولید خواص مشابه الکترومغناطیسهای تحریک شده با جریان مستقیم، مورد استفاده قرار گیرند. یک آهنربای دائم مفید می باشد زیرا انرژی مغناطیسی را ذخیره می کند و این انرژی صرف عملکرد وسیله نمی گردد. نقشی را که این انرژی ایفا می کند قابل مقایسه با یک کاتالیزور در یک واکنش شیمیایی است. هنگام کار در محدوده طبیعی، آهنربا انرژی اش را برای یک دوره نامحدود از زمان حفظ می کند. باید توجه نمود که اگر میدان مغناطیسی با بهره گرفتن از آهنربای الکتریکی به جای آهنربای دائم ایجاد شود، انرژی میدان تحریک همچنان باقی می ماند. با این حال قدری انرژی، یعنی تلفات اهمی جریان تحریک، از بین خواهد رفت.

اصول آهنربای دائم

آهنرباهای دائم، همانطور که در شکل  نشان داده شده، مواد مغناطیسی سخت با حلقه های هیسترزیس بزرگ می باشند. زمانی که یک ماده آهنربا در معرض میدان مغناطیسی قرار می گیرد (بدین معنی که در میان قطبهای  مغناطیسی یک آهنربای الکتریکی قرار گیرد)، چگالی شار در ماده همانطور که منحنی 0-1 در شکل1 نشان می دهد افزایش خواهد یافت، که به عنوان، منحنی شروع مغناطیس شدن، شناخته می شود. در نقطه 1 ماده اشباع می شود، و افزایش خواهد یافت، که به عنوان منحنی شروع مغناطیس شدن،[1] شناخته می شود. در نقطه 1 ماده اشباع می شود، و افزایش مجددی به صورت پیشروی حاشیه ای و در لبه منحنی، در شدت میدان مغناطیسی (H) و در چگالی شار (B) نتیجه می شود. چگالی شار در یک نسبت نزدیک به نفوذپذیری

فضای آزاد  افزایش می یابد.
شکل 1: حلقه هیسترزیس آهنربای دائم
کاهش پایدار مغناطیسی، پس از رسیدن به اشباع، باعث می شود که مسیر خطی B-H ، منحنی 1-2 را تعقیب کند. مقدار چگالی شار در نقطه 2 روی حلقه هیسترزیس (H=0) به عنوان چگالی شار باقیمانده یا پسماند [2]  ماده آهنربا شناخته شده، و نشان دهنده مقدار شار مغناطیسی است که ماده می تواند تولید کند.
معکوس شدن جهت و افزایش میدان مغناطیسی، حلقه هیسترزیس را در ربع دوم. یعنی منحنی 2-3 ایجاد خواهد کرد که به عنوان منحنی مغناطیس زدایی نرمال [3]  شناخته می شود و این قسمت مهمترین ناحیه مشخصه آهنربا می باشد. مقدار میدان مغناطیسی که در آن چگالی شار در آهنربا به صفر می رسد به عنوان پسماند زدایی یا نیروی پسماند زدا  شناخته می شود.
افزایش مجدد میدان مغناطیسی، ماده آهنربا را در جهت معکوس به اشباع می برد (نقطه 4 ). حلقه هیسترزیس با کاهش میدان مغناطیسی در نقطه 5 به صفر می رسد و سپس با معکوس شدن دوباره میدان اعمال شده به پلاریته های اولیه و افزایش آن تا رسیدن به نقطه 1، کامل می شود.
مقادیر چگالی شار به کار گرفته شده برای ترسیم حلقه هیسترزیس شکل 1 چگالی شار کلی در ماده آهنربا را نشان می دهد. البته همه شار ماده آهنربا از خواص شار در فاصله هوایی وجود خواهد داشت. البته چگالی شار در یک فاصله هوایی که در معرض میدان مغناطیسی H قرار دارد،  می باشد. در نتیجه چگالی شار کل (یا نرما) در ماده آهنربا (B) شامل دو مولفه است، یکی برابر  می باشد (که به هر حال در هوا موجود است) و دیگری چگالی شار ذاتی  است ( متعلق به قابلیت ذاتی ماده برای داشتن شار بیشتر نسبت به آنچه که در فاصله هوایی موجود است با شدت میدان اعمال شده H ). از لحاظ محاسباتی  در ربع اول و چهارم، و  در ربع دوم و سوم حلقه هیسترزیس می باشد، به طوری که H در ربع دوم و سوم یک علامت منفی دارد. نمودار  برحسب H به عنوان حلقه هیسترزیس ذاتی ماده آهنربا معروف است. شکل2 حلقه های هیسترزیس ذاتی و نرمال یک ماده آهنربا را نشان می دهد. در حال حاضر ما دو منحنی مغناطیس زدایی داریم: نرمان و ذاتی.[4]

چگالی شار باقیمانده یا پسماند برای هر دو منحنی مغناطیس زدایی نرمال و ذاتی یکسان است. با این حال، پسماند زدایی آنها متفاوت می باشد. پسماندزدایی ذاتی ،  ، بزرگتر از پسماند زدایی نرمال،  است. اختلاف بین و  به شیب منحنی مغناطیس زدایی در مجاورت  بستگی دارد. هر چه شیب بیشتر باشد، اختلاف کمتر خواهد بود. شیب منحنی مغناطیس زدایی که از محور –H می گذرد برای آهنرباهای آلنیکو خیلی زیاد است و بنابراین بین پسماند زدایی نرمال و ذاتی اختلاف کمی وجود دارد. سرامیکها (یا فریتها) و آهنرباهای خاک کمیاب بین  و  مشخصات مغناطیس زدایی نرمال تقریباً خطی دارند و اختلاف بین  و بیشتر است. در بعضی از آهنرباهای خاکی  حدوداً دو برابر  می باشد.

مواد آهنربای مدرن

مواد آهنربای دائم را بر طبق ترکیب شیمیایی شان می توان به سه گروه اصلی تقسیم نمود. این سه گروه شامل سرامیکها (یا فریتها)، آلنیکوها و آهنرباهای خاک کمیاب می شوند. در این میان فریتها (سرامیکها کاملاً مغناطیسی) عایقهای حرارتی و الکتریکی هستند در حالی که سایر آهنرباها، هادیهای فلزی می باشند. آلنیکوها پسماند نسبتاً زیاد و نیروی پسماند زدای کمی دارند، اما سرامیکها دارای پسماند کم و نیروی پسماند زادی نسبتاً زیادی می باشند، در حالی که در مورد آهنرباهای خاک کمیاب، هر دوی این پارامترها بزرگ می باشد. سرامیکها به عنوان مواد خام فراوان و خیلی ارزان مورد استفاده قرار می گیرند. آلنیکوها و آهنرباهای کابالت- خاک کمیاب (کبالت- ساماریوم)  از کبالت اما با درصدهای مختلف استفاده می کنند، در حالی که در سرامیکها و آهنرباهای فریت- خاک کمیاب (آهنرباهای نئودیمیوم- آهن – بورون) اصلاً از کبالت استفاده نمی شود.
خصوصیات مواد آهنربای دائم تابع استاندارد بین المللی (1986) IEC 404-8-1 می باشند بر اساس استاندارد IEC 404-1 مواد آهنربای دائم با یک حرف که همراه آن چند عدد می آید، طبقه بندی می شوند. آهنرباهای آلیاژی با حرف R طبقه بندی می شوند، در حالی که سرامیکها با S مشخص می گردند. عدد اول نوع ماده را در کلاس مربوطه نشان می دهد. برای مثال R1 آهنرباهای آلنیکو را نشان می دهد و R5 گروه کبالت خاک کمیاب را مشخص می کند. عدد دوم از بین : (O) آهنرباهای همگرا، (1) غیرهمگرا، (3) پیوند پلیمر همگرا و (4) پیوند پلیمر غیرهمگرا تعیین می شود. عدد سوم به انواع مختلف آهنربای مشابه در یک گروه مربوط می گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
کنترل دور موتورهای DC بدون جاروبک با بهره گرفتن از تراشه MC33035

دسته‌ها: متفرقه