دانلود پایان نامه


نگاه کلی بر مراحل مختلف پروژه
مرحله اول : از برگزاری مناقصات تا انعقاد قرارداد :

 
مرحله دوم : از انعقاد قرارداد تا تحویل پروژه
 
فرم شماره 1:
اسناد مناقصه برای قرادادهای کوچک

ردیف عنوان توضیحات
1 تعیین الزامات HSE
–   بکارگیری مواد و مصالح مجاز( رعایت استاندارد تجهیزات ، سازه ها وغیره )o
–   ارائه گزارشات پیشرفت پروژه، اعمال و مواد ناایمن، حوادث و …) o
–   تعیین میزان شایستگی افرا از نظر تجربه و آموزش ) o
–   رعایت مقررات و قوانین بیمه های درمانی و تأمین اجتماعی کارکنات تحت نظر خودo
–   رعایت مقررات منع ادامه فعالیت ( در صورت ادامه اعمال خطرناک کارفرما می تواند کار را متوقف نماید) o
–   دفع اصولی ضایعات ناشی از فعالیت های پروژه مطابق با استانداردها o
–   رعایت موارد لازم برای تحویل محل پروژه به حالت اولیه ( استقرار مجدد سایت ) o
 
 
2 کلیه فضاها و مناطق خطرناک و همچنین فعالیتهایی که می توانند در صورت عدم رعایت استاندارد ها ودستورالعمل های مربوطه حادثه آفرین باشند ، تعیین شده و پیمانکار از آن اطلاع دارد o  
3 حق توقف فعالیت پروژه توسط کارفرما ( درصورت ادامه اعمال خطرناک کارفرما می تواند کار را متوقف نماید) o  
4 تعیین اسامی و سمت افرادی که مسئولیت جبران خسارت ناشی از عدم رعایت قانون متوجه آنهاست o  
5 کلیه محدودیت ها و ممنوعیت ها در رابطه با پروژه  مربوطه بطور شفاف در اسناد آورده شده است .
(توسط کارفرما به پیمانکار بطور دقیق اعلام شده است و پیمانکار از آنها اطلاع کامل دارد ) o
 

 
 
بدین وسیله تعهد می نمایم در اجرای قرار داد کلیه مراحل فوق را رعایت نمایم .
 
 
 نام و نام خانوادگی بالاترین مقام پیمانکاری :…………………………………………………….
 
 
امضاء:………………………………………………………………………………………………………


 
فرم شماره 2
اسناد مناقصه برای قراردادهای بزرگ
 
 رئوس مطالب یکه پیمانکار در ارائه اسناد مناقصه باید مد نظر قرار دهد ( کلیه موارد باید به صورت مستند ارائه شود )

ردیف عنوان توضیحات
1 رهبری و تعهد:
توجه مدیریت نسبت به کلیه موضوعات HSE  و تلاش برای ارتقاء فرهنگ HSE)o
 
2 خط مشی و اهداف استراتژیک
وجود خط مشی HSE بصورت مکتوب و مستند قرار دادن آن در اختیار کلیه کارکنان و طرفهای ذینفع سازمان o
 
3 سازماندهی ،مسئولیتها منابع ، استانداردها و مستند سازی :
–      تعیین وظایف کلیه افراد مسئول HSE برای هر فاز پروژه  متناسب با شایستگی های آنها ( سازماندهی مناسب ) o
–         واقعی بودن اهداف HSE و سازگاری آنهابا سایر اهداف پروژه o
–      استفاده از ترکیب مناسب برای بکارگیری نیروی انسانی (داشتن چارت سازمانی مناسب و تصویب شده برای HSE) o
–         آزموشهای غعومی و تخصصی HSE برای پرسنل همراه کتابچه های راهنما o
–         تشکیل تیم های تخصصی امداد و آتش نشانی o
–         ارزیابی پیمانکاران فرعی و تهیه لیستی از پیمانکاران واجد صلاحیت o
–         داشتن دستورالعمل اجرایی مناسب برای مقابله با شرایط اضطراری و مدیریت بحرانo
–          داشتن دستورالعمل اجرایی مناسب برای ارزیابی ریسک در خصوص موضوعات HSE o
–      تعیین برنامه های جلسات به صورت زمان بندی شده و استفاده از نتایج جلسات HSE در پیشبرد برنامه های پروژه o
–      استفاده از روشهای اطلاع رسانی برای ارتقاء سطح HSE کارکنان : نصب تابلوی اعلانات ، توزیع خبرنامه ها و پوسترهای آموزشی o
–         تأیید سلامت وعدم سوء پیشینه کارکنان o
–         تهیه و تدوین قواینن HSE همراه با استانداردها و کدها و به روز نمودن آنها o
 
4 اصول و روشهای اجرایی مدیریت آسیب و خطر
–      برنامه های مدیریتی مناسبی برای ارزیابی موارد آسیب  و خطر با استناد به روشهای استاندار و معتبر وجود دارد o
–         پایش میزان مواجهه کارکنان با کلیه خطرات پیش بینی شده o
–         تهیه شناسنامه ایمنی مواد ( برای کلیه مواد و مصالح به کار گرفته شده ) o
–         مدیریت صحیح برای استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (PPE)، و آموزشهای مناسب مربوطه o
 
5 برنامه ریزی و روشهای اجرایی
–      استفاده از دستورالعملها و روشهای اجرایی مناسب از جمله PTW ها و قابلیت دسترسی کلیه پرسنل به قوانین o
–         تجدید نظر و به روز رسانی قوانین o
–         استفاده از تجهیزات مناسب و تهیه لیستی از کلیه تجهیزات مورد استفاده در پروژه o
 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : دستورالعمل اجرایی مدیریت HSE پیمانکاران

دسته‌ها: رشته مدیریت