دانلود پایان نامه


9 نوامبر 1904، کلات نادری ( Ms=604 )
روزنامه ایران سلطانی ( سال 57- شماره 17 ) در تاریخ 14 رمضان 1322 قمری – 22 نوامبر 1904 ، در شرح حوادث ایالت خراسان و سیستان می نویسد: روز چهار شنبه غره رمضان دو مرتبه زلزله شدیدی حادث شد. ولی بحمدالله خرابی و خسارتی وارد نیامده است. این جنر شرح این زمینلرزه در مشهد است.
Atlas این زمینلرزه را در ساعت 03:28 (GMT ) با بزرگی 3.6 M و شدت Io=8-9 با او مرکز 36.6N-59.43 در 38 کیلومتری شمال – شمال باختر مشهد حد فاصل مشهد و چناران   ( با ذکر خطا) گزارش کرده است.
امبرسز وملویل ( 1982) این زمینلرزه را در ساعت 03:28 (GMT) با بزرگی 6.4 Ms ،شدت 3 ( مخرب) و شعاع دریافت پذیری 430 کیلومتر با رومرکز مهلرزه ای 36.94N-59.FFE 70 کیلومتری شمال مشهد و  7 کیلومتری کلات نادری گزارش کرده اند.
( 2001) Amraseys  مختصات رومرکز مهلرزه ای این زمینلرزه را به 34.10N-59.65E  تصحیح کرده است که این نقطه در 15 کیلومتری شمال باختر کلات و 25 کیلومتری جنوب kaahkka ( قهقهه) در حاشیه مرز ایران و ترکمنستان قرار می گیرد.
گسل (؟) که از جنوب خاور دره گز آغاز و تا شمال کلات امتداد می یابد و در طول مسیر خود واحدهای (؟) را بریده و آبراهه ها را بصورت راستگرد جابجا نموده است ،   (5/0 کیلومتر) درون گستره کلان لرزه ای این رویداد قرار می گیرد.
مکان وقوع این زمینلرزه در حاشیه شمالی کپه داغ خاوری و در حد فاصل پهنه چین و گسل خوره با پلت فرم توران قرار می گیرد. در این بخش گسلش راندگی علاوه بر امتداد لغز نیز گسترش یافته است.
17 آوریل 1907، کاکلی ( Ms=5.8 )
این زمینلرزه در ساعت 08:36 (GMT ) با بزرگی Ms5.8 و شدت 3 (مخرب ) با رومکز مهلرزه ای 37.74N-54.85E و شعاع گسترده کلانلرزه ای (ro ) 8 کیلومتر گزارش شده است ( امبرسزوملویل، 1982).
اومرکز زمینلرزه د ر38 کیلومتری شمال شیروان و در روستای کاکلی بر روی گسل بانمان واقع می شود.
29 اوت 1917، شیروان ( Ms=5.7 )
این زمینلرزه در ساعت 13:00 (GMT ) روز 29 اوت با بزرگی Ms5.7 ، شدت اومرکز ی 3 ( مخرب)، شعاع گستره کلانلرزه ای 12 کیلومتر و شعاع دریافت پذیری 180 کیلومتر با اومرکز مهلرزه ای 37.37N-58.O5E توسط امبرسز وملومیل ( 1982) گزارش شده است. اومرکز زمینلرزه در 10 کیلومتری خاور شیروان و حد فاصل شیروان و خارج قرار می گیرد.
 
24 اکتبر 1917، گرگان ( Ms=5.3)
زمینلرزه 24 اکتبر گرگان با بزرگی Ms=5.3 و شدت اومرکزی 2+ ( ویرانگر )  در ساعت 11:00  (GMT ) با رومرکز مهلرزه های 36.94N-54.31E ، شعاع گستره کلانلرزه ای 10 کیلومتر و شعاع دریافت پذیری 100 کیلو متر گزارش گردیده است
( امبرسز وملویل،1982). رومرکز مهلرزه ای د 15 کیلومتری شمال باختر گرگان در 20 کیلومتری خاور – شمال خاور بندر ترکمن واقع می شود. رومرکز زمینلرزه در زمینهای پست دشت گرگان و حاشیه خزر قرار می گیرد.
گستره کلانلرزهای این رویداد در جنوب باختر گستره کلانلرزه ای زمینلرزه 1470 گرگان ( جرجان ) ( Ms 5.5 ) قرار می گیرد.
28 نوامبر 1917 ، گلیان ( Ms =5.9 )
این زمینلرزه در ساعت 14:42  (GMT ) با بزرگی Ms5.9  و شدت 3 ( مخرب ) و رومرکز مهلرزه ای 37.18N-57.88E ، شعاع گستره کلانلرزه ای 20 کیلومتر و شعاع دریافت پذیری 170 کیلومتر توسط امبر سز وملویل ( 1982) گزارش شده است. رومرکز زمینلرزه در 25 کیلومتری جنوب شیروان ( گلیان ) و 35  کیلومتری شمال خاور اسیزاین قرار می گیرد.
Atlas این زمینلرزه را با بزرگی Ms 5.7 و رومرکز 36.50N-69.10E در 50 کیلومتری شمال باختر مشهد، 18 کیلومتری جنوب چناران گزارش کرده است. همچنین زمینلرزه دیگری در ساعت 17:43  (GMT ) 28 نوامبر با بزرگی Ms5.2 و رومرکز
36.50N-58.40E در 50 کیلومتری شمال باختر نیشابور، 67 کیلومتری جنوب قوچان گزارش شده است.
17 سپتامبر 1923 ، شمال بجنورد ( Ms=6.4 )
در بامداد ( 7:09  (GMT ) 25 شهریور 1302 شمسی ، زمنیلرزه ای ویرانگری در روستاهای دراز نای رود اترک، شمال باختر بجنورد، روی داد ( شکل) : ناحیه ای که عمدتاً آسیب دید در دامنه های شمالی خاوری آخرداغ  و در دامنه های جنوب باختری کوه باب بلند جای داشت که در آن 10 روستا ویران شد و 22 روستای دیگر به سختی آسیب دید. تلفات در این ناحیه 157 کشته و 146 زخمی ذکر شده است و به  دارایی ها نیز زیان چشمگیری رسید. در بجنورد به ساختمان های همگانی آسیب رسید و برخی خانه ها ویران شد، اما کسی کشته نشد. دامنه آسیب ها تا شیروان، گیطات و دربد گسترش داشت. در منطقه قلعه جق این لرزه زمین لغزه های گسترده ای را به راه انداخت و در جاهای دیگر گواه هایی بر دگر ریختی زمین دیده شد. این دگر ریختی هی احتمالی بصورت شکاف های بازی از قلعه جق در دارز نای چند کیلومتر با روند 240 کشیده شده بود. زمینلرزه در عشق آباد (110 کیلومتری)  به نیرومندی حس شد و در مشهد ( 260 کیلومتری جنوب خاور) و کارانسژیک ( 230 کیلومتری شمال باختر ) نیز دریافت پذیر بود. به دنبال زمینلرزه پسلرزه هایی آمد که دست کم یک ماه دنباله داشت و آسیب های افزونتری به بجنورد رساند به گونه ای که در آن هیچ حادثه ای برای سکونت امن تلقی نمی شد ( امبرسز وملویل،1982).
روزنامه ایران ، مورخ 28 سنبله 1302- 20 سپتامبر 1923 در شرح رویداد این زمینلرزه چنین می نویسد: به موجب تلگراف واصله از بجنورد روز 25 برج جاری یکساعت قبل ازظهر زلزله شدیدی در بجنورد حالت گردید. متجاوز از 2 دقیقه با کمال شدت زمین متزلزل بود و صدای بسیار مهیبی شنیده شد. بیشتر ابنیه و عمارات و دکاکین بجنورد یا خراب شده و یا شکست خورده است ولی بحمدالله آسیب جانی به کسی وارد نیامده است و بعضی از اشخاص که زیر
آوار رفته بودند، آنها را بیرون آورده اند و فقط اعضیشان مجروح شده است.
زمینلرزه توسط امبرسز وملویل ( 1982) با بزرگی Ms6.3 و mb 6.1 ،شدت رومرکزی 2+ ( ویرانگر) ، شعاع گستره کلانلرزه ای 13 و شعاع دریافت پذیری 260 کیلومتر با رومرکز مهلرزه ای 37.63N-57.ooE مکان یابی نموده است. بدین ترتیب رومرکز ISS با خطای 310 کیلومتری در راستای جنوب باختر ( N220 ) در نزدیگی طرود واقع می شود و رومرکز نوروزی نیز با خطای 73 کیلومتری در راستای N300 در نزدیکی ایران و ترکمنستان قرار می گیرد.(1998) Engdahl et al  نیز با بهره گرفتن از داده هی دور لرزه ای ، این زمینلزه را مورد مکان یابی مجدد قرار داده اند و با درجه تحلیل ضعیف و خطای استاندارد موقعیت بیش از 35 کیلومتر ، رومرکز را 37.o56N-57.715E و بزرگی را Ms6.5 تعیین کرده اند. این مکان یابی مجدد نیز دارای خطای 78 کیلومتر در راستای جنوب خاور ( N145 ) می باشد. (2001) Ambraseys زمینلرزه را با رومرکز مهلرزه ای، بزرگی گستره کلانلرزه ای این رویداد با گستره کلانلرزه ای 943 سملقان و 1810 غلامان همپوشانی دارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
نمونه هایی از زمین لرزه های دستگاهی

دسته‌ها: زمین شناسی