دانلود پایان نامه


مقدمه
همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می شود؟
پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شده زیاندیده می شود زیرا پرداخت های خود را در حق زیاندیده انجام می دهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه شده زیاندیده به شخص ثالث می پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار فوت می شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در ماده 81 قانون تأمین اجتماعی می پردازد، از آنجا که این پرداخت ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو، رساله نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می شده و سپس او در اثر همان حادثه منجر به از کارافتادگی فوت می کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همه این پرداخت ها می خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می گیرد.[1]
استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه هایی شده باشد سازمان هزینه های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می تواند این هزینه ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می کند نه بیمه شده زیاندیده.
اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می تواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعه بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می کنیم.
 

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده  یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول) و بیمه گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد
مبحث اول ـ عامل ورود زیان[1]
در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[2] بدون شک اولین و مهمترین شخصی که می تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکننده زیان است.[3] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می کنیم.
 
گفتار اول ـ حوادث و بیماری های ناشی از خطرات شغلی
 حوادث و خطراتی را که ممکن است برای افراد پیش آید از جهت رجوع سازمان تأمین اجتماعی به واردکننده زیان می توان به دو دسته تقسیم کرد: حوادث و خطراتی که ارتباطی به کار ندارد و زیاندیده می تواند برای جبران خسارات ناشی از آن طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه وارد کننده زیان اقامه دعوا کند در اصطلاح این گونه حوادث را >حادثه مربوط به حقوق عام<.[4] نامیده اند. اما، گاه برخی از حوادث و خطرات در نتیجه و به مناسبت انجام کار برای افراد پیش می آید. در حقوق تأمین اجتماعی: >وقایعی را که قابل استناد به کار است و به تمامیت جسمانی یا روانی آنهایی که به دستور دیگری در حال انجام کاری هستند، صدمه ای وارد می آورد،>خطرات شغلی<[5]یا >حوادث ناشی از کار به معنی عام< نامیده اند<. در قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین المللی خطرات شغلی به سه دسته >حادثه ناشی از کار به مفهوم مرسوم<،[6] >حادثه مربوط به مسیر<[7] و >بیماری های حرفه ای<[8] تقسیم شده است ( سن ـ ژور (Saint-jours)، رساله تأمین اجتماعی، ج. دوم، 1982، ص. 71؛ دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 849 به بعد).
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
تأمین اجتماعی

دسته‌ها: متفرقه