دانلود پایان نامه

به اعتقاد برخی از صاحب نظران، هوش هیجانی در زندگی عادی اهمیت زیادی دارد. به نظر می رسد این فرض که برخی نمی توانند با هیجان های خود به خوبی کنار بیایند، روابط بین فردی مطلوبی ندارند، از سلامت روانی کمتری بهره مندند و موفقیت های شغلی کمتری را تجربه می نمایند، فرض معقولی است. حوزه هوش عاطفی به عنوان یک موضوع مورد مطالعه، از بطن روان شناسی علمی ظهور پیدا کرد، از این رو مربیان، روان پزشکان، متخصصان منابع انسانی و سایرین به این موضوع علاقمند شدند و بدین ترتیب، این حوزه توسعه یافت. از زمانی که مجله های معتبر علمی مقاله هایی در این زمینه به چاپ رساندند تا به امروز مجله ها و مقاله های پژوهشی، فعالیت های مربوط به این حوزه را گزارش می کنند(سیاروچی و همکاران 1384).

2-1-1تاریخچه و دیدگاه های هوش هیجانی:

عبارت هوش هیجانی حدود سال 1990م در ادبیات پژوهشی به کار برده می شد، اما عمومیت یافتن آن به سال 1995م، هنگامی که کتاب هوش هیجانی، نوشته دانیل گلمن، پر فروش ترین کتاب نیویورک تایمز شد، برمی گردد(هین ،1384). در سال 1990م پیتر سالووی و جان مایر اصطلاح هوش هیجانی را به معنای توانایی زیر نظرگرفتن احساسات و هیجانات خود و دیگران، تمایز گذاشتن بین آنها و استفاده از اطلاعات حاصل از آنها در تفکر و اعمال خود، گرفتند. در سال 1995م گلمن اصطلاح هوش هیجانی را سرِ زبان ها انداخت. گلمن معتقد است در پیش بینی قابلیت اشخاص، هوش هیجانی شاخص بهتری است تا هوشبهر حاصل از آزمون های سنتی هوش.

از نظر گلمن، هوش هیجانی دست کم چهار حوزه دارد:

  1. آگاهی هیجانی (برای مثال، توانایی جدا کردن احساسات از اعمال)،
  2. مدیریت هیجانات (برای نمونه، توانایی کنترل عصبانیت)،
  3. تشخیص هیجانات دیگران (برای مثال، دیدن دنیا از دریچه چشم دیگران)،
  4. اداره کردن روابط (توانای حل مشکلات و روابط)(سانتراک 1385).

در حوزه روان شناسی ریشه های تئوری هوش هیجانی به آغاز نهضت هوش هیجانی باز می گردد. ای. ال. ثرندایک [1](1920م) یکی از اولین کسانی بود که جنبه هایی از هوش هیجانی را با عنوان هوش اجتماعی مطرح کرد. او در سال 1920م هوش اجتماعی را شامل مؤلفه های گسترده ای می دانست که هر یک به توانایی های مختلفی در زمینه هوش و ابعاد مختلف آن اشاره می کردند. در سال 1937م رابرت ثرندایک و استرن تلاش های قبلی انجام شده توسط ای. ال. ثرندایک را مرور کردند و به معرفی سه حوزه متفاوت و در عین حال، نزدیک به هوش اجتماعی پرداختند. اولین بخش اساساً به نگرش فرد به جامعه و شکل یا بخش مؤلفه های متفاوت آن برمی گردد. بخش دوم، شامل دانش اجتماعی است. شکل سوم، هوش اجتماعی، میزان سازگاری اجتماعی فرد را در بر می گرفت.وکسلر[2] در سال 1952م همراه با گسترده کردن آموزه های بهره هوشی، توانایی های عاطفی را به عنوان بخشی از توانایی های معروف هوش، تصدیق کرد. هاوارد گاردنر (1983م) نیز در احیای تئوری هوش هیجانی در روان شناسی نقش برجسته ای ایفا کرده است. مدل تأثیرگذاری وی تحت عنوان هوش های متکثر یا هوش های چندگانه شامل انواع متفاوتی از هوش، از جمله هوش شخصی، هوش میان فردی و هوش درون فردی است.

شاید بتوان گفت که روون بار- آن (1988م) اولین کسی است که گام های نخستین را برای ارزیابی هوش هیجانی به عنوان معیاری از سلامت برداشته است. وی در رساله دکتری خود اصطلاح ضریب هیجانی را در مقابل بهره هوشی به کار برده است. این، درست زمانی است که اصطلاح هوش هیجانی هنوز معروفیت عمومی پیدا نکرده و هنوز سالوی و مایر اولین مدل هوش هیجانی خود را به چاپ نرسانده اند. بار-آن (2000م) اینک هوش هیجانی را به عنوان مجموعه ای مشتمل بر دانش هیجانی و اجتماعی و توانایی هایی مطرح می کند که بر توانایی عمومی ما در برخورد مؤثر با خواسته های محیطی تأثیر می گذارند. این مجموعه، شامل مواردی است که عبارت اند از:

توانایی آگاه بودن، فهمیدن و بیان کردن خود.

توانایی آگاه بودن، فهمیدن و برقراری ارتباط با دیگران.

توانایی برخورد با هیجان های شدید و کنترل سائق ها و تکانه های درونی.

توانایی سازگاری با تغییر و حل مشکلات شخصی یا اجتماعی.

پنج حوزه مطروحه در مدل وی عبارت اند از: مهارت های درون فردی، مهارت های میان فردی، سازگاری، مدیریت استرس، و حال عمومی. بالأخره در سال 1990م پیتر سالوی و همکارش جان مایر که در حال حاضر در دانشگاه نیوهمپشایر[3]کار می کنند، مقاله خود با عنوان «هوش هیجانی» که بیشترین تأثیر را در حوزه تئوری هوش هیجانی برجا گذاشته، به چاپ رساندند.

سالوی و مایر (1990م) در مدل اولیه خود هوش هیجانی را این گونه تعریف کردند: «توانایی نظارت بر احساسات و هیجان های خود و دیگران، توانایی تمییز دادن هیجان های متفاوت و متنوع و توانایی استفاده از این اطلاعات برای راهنمایی و هدایت فکر و عمل» (فاطمی 1385).

گلمن در سال 1995م با بهره گرفتن از تحقیقات سالوی، مایر و دیگران، کتابی با عنوان هوش هیجانی نوشت. از این تاریخ به بعد، اصطلاح هوش هیجانی شهرت جهانی پیدا کرد. در حال حاضر در جهان و ایران صدها کتاب و مقاله در مورد هوش هیجانی تدوین شده و چندین همایش و کارگاه آموزشی نیز به آن اختصاص یافته است. نظریه های چند هوشی، از قبیل نظریه گاردنر و استرنبرگ، حرف های زیادی برای گفتن داشته اند. این نظریه ها ما را واداشته اند که تلقی وسیع تری از هوش و قابلیت داشته باشیم. متولیان تعلیم و تربیت را نیز ترغیب کرده اند برنامه هایی تدوین کنند که در حیطه های مختلف به دانش آموزان و دانشجویان آموزش بدهند(سانتراک  1385).

2-1-2 مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی:

از نظر بسیاری از فلاسفه و دیدگاه های سنتی روان شناسی، مفاهیم «هوش» و «هیجان» دو مفهوم بی ارتباط با هم بوده و حتی در مقابل هم قرار می گرفتند. «هوش» از دیدگاه سنتی عمدتاً به عنوان مفهومی تک بعدی و به معنای توانایی تفکر انتزاعی و توانایی های شناختی تعریف شده و هیجان ها هم یک سری پاسخ های سازمان نیافته به محرک ها انگاشته می شدند. اما تحولات عظیمی که در حوزه های هوش و هیجان رخ داد، دیدگاه های سنتی را زیر سؤال برده و بر ارتباط نزدیک و در هم تنیده هوش و هیجان تأکید کرد. از پیشگامان این تحولات در حوزه هوش می توان به گاردنر (1983م) و استرنبرگ (1996م) اشاره کرد و در حوزه هیجان از کشفیات ژوزف لی دوکس[4]،آوریل و نانلی[5] (1994 ـ 1989م) نام برد. ولی اوج این تحولات به مطرح شدن مفهوم هوش هیجانی توسط سالوی و مایر (1990م) برمی گردد که آشکارا بر درهم تنیدگی هوش و هیجان تأکید می کنند. از نظر آنها هوش هیجانی عمدتاً به عنوان توانایی فرد در بازنگری احساسات و هیجان های خود و دیگران، تمییز قائل شدن میان هیجان ها و استفاده از اطلاعات هیجانی در حل مسئله و نظم بخشی رفتار تعریف می شود. البته در طول دهه گذشته (از 1995 به بعد) رویکردها و الگوهای متفاوتی در مورد هوش هیجانی ارائه شده است. معروف ترین چهره این حوزه در میان عموم مردم دانیل گلمن است که در کتابی تحت عنوان هوش هیجانی به تشریح عمومی این سازه، پرداخته است. بارون (1997م) نیز نظریه پرداز دیگری است که هوش هیجانی و ابعاد آن را مطالعه و بررسی کرده است(ولی الله 1385).

هوشبهر (IQ) و هوش هیجانی (EQ) قابلیت های کاملاً متضاد نیستند، بلکه بیشتر می توان چنین گفت که متمایزند. همه ما از ترکیبی از هوش و عواطف بهره مندیم. افرادی دارای هوشبهر بالا و هوش هیجانی پایین (یا هوشبهر پایین و هوش هیجانی بالا) به رغم وجود نمونه هایی نوعی، نسبتاً نادرند. در واقع، میان هوشبهر و برخی جوانب هوش هیجانی همبستگی مختصری وجود دارد(گلمن 1380).

نظریه پردازان هوش هیجانی معتقدند که  بهره هوشی به ما می گوید که چه کار می توانیم انجام دهیم در حالی که  هوش هیجانی به ما می گوید که چه کاری باید انجام دهیم.  بهره هوشی شامل توانایی ما برای یادگیری، تفکر منطقی و انتزاعی می شود، در حالی که  هوش هیجانی به ما می گوید که چگونه از  بهره هوشی در جهت موفقیت زندگی استفاده کنیم. هوش هیجانی شامل توانایی ما در جهت خود آگاهی هیجانی و اجتماعی ما می شود و مهارت های لازم در این حوزه ها را اندازه می گیرد. همچنین شامل مهارت های ما در شناخت احساسات خود و دیگران و مهارت های کافی در ایجاد روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت پذیری در مقابل وظایف است.

بهترین حوزه مناسب برای مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی، محیط کار است، زیرا فرد در محیط کار خود، علاوه بر توانمندی های علمی (که از هوش عقلی نتیجه می شود) از قابلیت های عاطفی خود نیز استفاده می کند. گلمن نیز در کتاب جدید خود به نام کار با هوش عاطفی(1998م) بر نیاز به هوش عاطفی در محیط کار، یعنی محیطی که اغلب به عقل توجه می شود تا قلب و احساسات، تمرکز می کند. او معتقد است که نه تنها مدیران و رؤسای شرکت ها و سازمان ها به هوش عاطفی نیاز دارند، بلکه هر کسی که در سازمان کار می کند نیازمند هوش عاطفی است.

امروزه بسیاری از روان شناسان موفقیت انسان را در زندگی به دلیل یک هوش (بهره هوشی ) و استعداد یک پارچه و واحد نمی دانند، بلکه طیف گسترده ای از هوش وجود دارد که موجب بروز توانایی های مختلف فرد در عرصه های گوناگون می شود. یکی از انواع این طیف گسترده، هوشی است به نام هوش هیجانی که از سال 1990م به صورت رسمی وارد ادبیات روان شناسی شد(علم الهدایی 1385).همان گونه که ملاحظه شد هوش شناختی و هوش هیجانی دو مفهوم کاملاً متضاد و متناقض نیستند و تنها چیزی که وجود دارد این است که با هم تفاوت هایی دارند. از آنجا که این دو مفهوم نه کاملاً متناقض و نه کاملاً مساوی اند، بنابراین، شباهت ها و تفاوت هایی دارند.

2-1-3سنجش هوش هیجانی:

برای سنجش هوش هیجانی سه نوع مقیاس کلی وجود دارد:

  1. مقیاس های خودسنجی: تکیه بر گزارش خود فرد.
  2. مقیاس های چند رتبه ای: تکیه بر گزارش دیگران در مورد فرد.
  3. مقیاس های عملی: قرار دادن فرد در موقعیت طبیعی و نظاره کردن عملکرد وی در این موقعیت(برادبری 1384).

[1]- Thorndike، E. L

[2]- Wechsler، D

[3]- New Hampshire

[4]- Dox .Joseph.Lie

[5] -Averril and Nunley