دانلود پایان نامه

– مقدمه

در بیستمین جلسه کمیته پیرامون پلهای راه که در فوریه 1992 برگزار شد، یک نظرسنجی در رابطه با، مدیریت پل- پیرامون شاخصی از شرایط صحت و ایمنی پلهای در حال استفاده پیشنهاد شد.
سرانجام تصمیم گرفته شد که این نظرسنجی، در جلسه کمیته اجرایی که در 27 ماه مه همان سال در بروکسل برگزار شد، انجام بگیرد.
این نظرنسجی، به منظور روشن نمودن وضعیت و گرایش های فعلی مدیریت پلهای در حال استفاده از طریق جمع آوری دانش و اطلاعات در رابطه با مدیریت پل در کشورهای مختلف، انجام گرفت. نتایج این نظرسنجی، بعدها می تواند در ارتقای تکنیکهای بازرسی و تشخیص، مورد استفاده قرار بگیرند.
پرسشنامه های نظرسنجی در میان کشورهای مختلفی توزیع شد و بطور کلی هفده، کشور به این پرسشنامه ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه کنید) این نظرسنجی براساس اطلاعات جمع آوری شده تکمیل شد. این گزارش، نتایج نظرسنجی و اطلاعات کسب شده را ارائه می نماید و پیشنهادی در راستا و موضوعات مدیریت پل در آینده، مطرح می نماید.

جدول 1-1: کشورها و سازمانها

کشور نام سازمان (به زبان انگلیسی)
اتریش- A وزارت فدرال امور اقتصادی، شناخت بخش پل و تونل، بخش پل وزارت دولت فدرال
دانمارک- DK مدیریت راه DN (R.D)
فنلاند- FIN وزارت راه ملی فنلاند (Fin NRA)
فرانسه- F مدیریت راه
مجارستان- H مدیریت راه های عمومی وزارت حمل و نقل، ارتباطات و راه های آبی (M.T.C.E)
ایتالیا- I مدیریت راه وزارت امور ملی ایتالیا
ژاپن- J شرکت عمومی بزرگراه شهری (JAE)
هلند- NL بخش ساخت و احداث وزارت کارهای عمومی
نروژ- N وزارت راه های عمومی نروژ(NPRA) مدیریت بزرگراه ها
لهستان- PL مدیریت جامع راه های عمومی (GDDP)
پرتغال- P Junta Autoname de Estradas (JAE)
رومانی- R موسسه تحقیقات حمل و نقل بخارست (Incertran)
اسلوواکی- SK مدیریت بزرگراه ها
سوئد- S وزارت راه ملی سوئد (SNRA)
سوئیس- CH اداره بزرگراه فدرال سوئیس، کانتونز
انگلستان- UK بخش حمل و نقل
امریکا (NJ)- USA بخش حمل و نقل نیوجرسی

 
توجه: پاسخهای در فصل دوم و سوم از سازمانهای فوق، بدست آمده اند.

2- هدف و گستره نظرسنجی

ساختارهای پل، حلقه های ارتباطی مهمی را در یک سیستم راه، ایجاد می نمایند. پلها، یکی از بخشهای راه هستند که نیاز به بیشترین توجه دارند و 30 درصد از سرمایه گذاریهای کلی در بخش راه را به خود اختصاص می دهند. پلها، راههایی کلیدی به منظور تضمین ایمنی ترافیک راه، هستند و پلها نقش مهمی در حفظ و نگهداری محیط زیست دارند. نیمه دوم قرن بیستم، شامل توسعه جهانی چشمگیری در زمینه ترافیک راه بوده است که طی آن رشد قابل ملاحظه ای در تعداد پلهای احداث شده طی دهه 1950 و 1960 صورت گرفته است (جدول 2-1). هرچند این رشد در دهه 1970 به اوج خود رسید. با این حال، بسیاری از کشورها، برای احداث راه ها، همچنان نیاز به سرمایه گذاری در پلها دارند.

جدول 2-1: تعداد پلها، طول کلی پل (چهارده کشور در مجموع)

کشور تعداد پلها طول کلی پلها (km) طول پل (B) یا طول دهانه پل (S) تاریخ اطلاعات ملاحظات
راه های ملی(N)
راه های اصلی (M)
اتریش 10641 320 (B)m 0/2 1990/1/1 M
دانمارک 2018 9/74 (B)m 0/2 1990/12 M
فنلاند 18380 0/375 (B)m 0/2 1993/1/1 N
فرانسه 256000 (B)m 0/2 1993 N
مجارستان 10451 7/140 (B)m 0/2 1993/12/31 N
ژاپن 124604 6/7008 (B)m 0/15 1993/4/1 N
هلند 23000 445 (B)m 0/5 1993/10 N
نروژ 18200 240 (S)m 5/2 1992 تعداد N طول M
لهستان 29869 0/540 (S)m 0/3 1992/12 N
رومانی 11163 2/316 (S)m 0/5 1993/12/31 N
اسلوواکی 13831 8/160 (S)m 0/2
سوئد 10230 0/242 (S)m 0/3 1993/1/1 M (به جز حدود 400 در سه شهر بزرگ)
سوئد 3119 0/248 (S)m 0/3 1992/12/31 M
انگلستان 16000 (S)m 0/3 1993 M

 
طبق اطلاعات جمع آوری شده، طول اجرا شده در هر کشور متفاوت است. بنابراین به منظور مقایسه شرایط پلهای راه در میان کشورها، حتی الامکان از نقطه نظری برابر، این گستره با اطلاعات دقیق، بعنوان «راه اصلی» تعیین و تعریف شده است (به ضمیمه، جدول 1 نگاه کنید).
 
از سوی دیگر، سرمایه گذاری در تعمیر و نگهداری پلهای از قبل ساخته شده، نیز حائز اهمیت می باشند. پلهایی که در دهه 1950 ساخته شده بودند، در حال حاضر بالغ بر سی سال است که در حال استفاده بوده اند. این امر نیاز به توجه بیشتر در رابطه با تعمیر ونگهداری پل کارا و امن را به منظور نگهداری و تداوم راه های تردد، می طلبد. به منظور حفظ حراست از منافع عمومی، لازم است که نگهداری موثری از پلهای موجود به منظور افزایش طول عمر آنها، بعمل آید.
از یک نقطه نظر واحد، شرایط موجود، امکان سرمایه گذاری نامحدود را نمی دهند و سرمایه گذاری در سیستم راه به موثرترین و کارآمدترین روش، موضوعی مشترک برای کلیه کشورها می باشد. به همین ترتیب، لازم است که درک و شناخت دقیقی از شرایط حاضر و آتی پلها داشته باشیم و تصمیم گیریهای معقول و متقاعد کننده ای در رابطه با توزیع و تقسیم بودجه ها از نقطه نظر حفظ و نگهداری راه های تردد و محیط زیست در حین توجه به شرایط موجود، داشته باشیم.
مقوله مدیریت پل اخیراً در پاسخ به این نیازها، مطرح شده است. کمیته C11 به این مقوله، بعنوان یک استراتژی برای مواجهه با موضوعات گسترده مربوطه، به منظور تضمین ایمنی و توانایی استفاده از پلهای موجود به نحوی که در گزارش OECD تعریف شده بود، به خوبی واقف است.
فعالیت های خاص، موضوعات گسترده ای از این قبیل را در بر می گیرند:

  • تکمیل و روز آمد کردن موجودی پلهای در حال استفاده و اطلاعات مربوطه
  • تخمین های بودجه و توزیع های آن
  • برنامه ریزی بازرسی
  • آموزش و پرورش پرسنل بازرسی و تعمیر و نگهداری
  • تجهیزات و متدهای بازرسی
  • دسترسی به کلیه اطلاعات مربوط به پلها
  • تشخیص شرایط صحت و ایمنی
  • تعمیر و تقویت
  • برنامه تعویض و جایگزینی
  • کنترل ترافیک

کمیته C11 موضوع مدیریت پل را برگزید، به این دلیل که از نقطه نظر نیازهای فعلی در جاییکه مدیریت و نگهداری پل به منظور ایمنی راه و حفظ و نگهداری زیست محیطی، ضروری است، بسیار مهم است که یک سازمان بین المللی، تئوری مثبتی را در رابطه با متدهای کارآمد برای مدیریت پل، براساس تجربیات و مفاهیم انفرادی استفاده شده در کشورهای مختلف ارائه نماید.
با این حال، تفاوتهایی در تاریخچه مدیریت پل و در سطوح گسترش و ارتقا که بدلیل تفاوت در شرایط جوی، تاریخ، فرهنگ و شرایط ارتقای راه در کشورهای مختلف، هستند، وجود دارد. بنابراین، تصمیم بر این گرفته شد که تا دوره جلسه 1995 مونترال، این تحقیق، بر روی موضوع مشترک یک، شاخصه ای از شرایط صحت و سلامت پلهای در حال استفاده، متمرکز شده چرا که این موضوع بخش عمده ای از فعالیت های مدیریت پل را در بسیاری از کشورها، تشکیل می دهد. پس از این موضوع، تکنیک بازرسی و تشخیص که به منظور شناسایی شرایط پلهای در حال استفاده، مورد بررسی قرار گرفت.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها