دانلود پایان نامه


در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت، در معنای کلی هر فرد از جامعه را می توان نمونه آن جامعه خواند. اما در معنای متعارف، در همان جامعه به آن جزئی نمونه گفته می شود که معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است که همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری پس بطور کلی و با توجه به توضیحات فوق در تعریف حجم نمونه می توان گفت که حجم نمونه، تعداد کل عناصر موجود در نمونه است.
اما منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه ای نمایا، یا معرف بدست آمده باشد. جامعه آماری را در مواردی جمعیت و در مواردی دیگر نیز حیطه می خوانند. حجم جامعه آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است که مبنای محاسبه در نمونه گیری محسوب می شود.
روش شناسی تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق، روش پیمایشی یا Surrey می باشد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از دو تکنیک استفاده نموده ایم:
1- کتابخانه ای: برای دست یابی به آراء و نظریه های بزرگان و هم چنین برای آشنا شدن با سابقه تاریخی موضوع از این روش سود جسته ایم.
2- پرسشنامه ای: این تکنیک عبارت است از مطرح کردن یکسری پرسش برای مجموعه ای از پاسخوگیان که غالباً معرف یک جمعیت وسیع تر درباره وضعیت اجتماعی شغلی و خانوادگیشان درباره عقاید و ایستارهایشان راجع به مسائل اجتماعی انسانی، دنیوی، معنوی و درباره انتظارتشان، سطح معرفت یا آگاهیشان در مورد یک حادثه یا یک مسئله درباره هر نکته ای که اطلاع آن برای محقق جالب است. بررسی پرسشنامه ای با چشم انداز جامعه شناختی، از نظرسنجی ساده عمیق متمایز است. برای آنکه در بررسی جامعه شناختی باز، یبن فرضیه های نظری در آزمون همبستگی هایی که این فرضیه ها توصیه می کنند، در نظر است از این لحاظ این بررسی به مراتب سنجیده تر و پایدارتر از نظر سنجیها هستند.
به همین منظور و دست یابی به نتیجه و تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر، پرسشنامه ای با 28 سئوال مطرح نمودیم و در اختیار جامعه آماری خود قرار دادیم.
تعریف مفاهیم نظری
1- فقر[1]
از دیدگاه تنازعی، فقر یک نتیجه محتوم استشار است که روابط نابرابر میان طبقات اجتماعی ایجاد می کند. در نتیجه ثروتمندان شرایط کار و سطح دستمزدها را به دلخواه خود معین می کنند و طبقه زحمتکش چاره ای جز تن به این وضعیت ندارد. این طبقه به علت نداشتن قدرت، قادر به تغییر روابط نابرابر نیست و ادامه این وضعیت اجتناب ناپذیر است.
2- اعتیاد[2]
احتیاج روانی و جسمانی مبرم بر استعمال الکل یا داروی مخدر دیگر که اختیار مصرف و ترک آن از قدرت اراده شخص خارج شده باشد.
3- معتاد
کسی است که رد اثر استفاده مکرر مداوم، متکی و وابسته به مواد مخدر یا دارو شده باشد. به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می شود.
4- فرهنگ[3]
مجموعه دستاوردهای مادی و معنیو بشر را فرهنگ می خوانند. فرهنگ از دو بخش مادی و معنوی تشکیل شده است. فرهنگ مادی دلالت دارد بر کیله ابزار و وسایلی که توسط بشر شاخته شده و چگونگی بهره برداری از آنها و فرهنگ معنوی اشاره به نهادها، باورها، ارزشها مرسوم و میثاق انسانها دارد.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
حجم نمونه و جامعه آماری

دسته‌ها: متفرقه