دانلود پایان نامه

تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار

کشاورزان، بیش تر گیاهان را با کاشتن دانه زیاد می کنند. می دانید که دانه در داخل گل تشکیل می شود و می تواند رشد کند و گیاهی سبیه به گیاه والد خود را به وجود آورد.
گل، اندام تولید مثل گیاهان گلدار ( نهان دانه) است. در گل، بخش های تولید کننده ی گامت، پرچم و مادگی هستند. در بیش تر گلها، دو نوع اندام نر و ماده مشاهده می شود و گل ها نر- ماده هستند، یعنی هم پرچم و هم مادگی دارند.
در قسمت پایین مادگی که حجیم تر است
(تخمدان) یک یا چند تخمک وجود دارد. در هر کدام از تخمک ها، گامت ماده به وجود می آید.
در نوک پرچم، برجستگی کوچکی (بساک) دیده می شود که بعد از رسیدن،می ترکد و از داخل آن تعداد زیادی دانه ی گرده خارج می شود، که گامت نر در آن به وجود می آید.
دانه های گرده ای که از نوک پرچم ها آزاد می شوند، باید به نوک مادگی برسند. نوک مادگی چسبناک است و وقتی دانه های گرده به آن جا برسند، به راحتی پایین نمی روند و باید به کمک آنزیم های حل کننده، راه خود را به محل گامت ماده در داخل تخمک باز کنند و با آن ترکیب شوند.
پس از گرده افشانی ( پراکنده شدن دانه های گرده به منظور قرار گرفتن روی کلاله ی مادگی، نر و ماده با یکدیگر ترکیب می شوند و سلول تخم را ایجاد می کنند سلول تخم که درون تخمک قرار دارد، گیاهک ( جنین گیاه جدید) را می سازد. در این حالت، تخمک تبدیل به دانه و تخمدان تبدیل به میوره می گردد.
 
گیاهان بر حسب تکامل:
1- خزه گیاهان : دارای اندامهای شبیه ریشه، ساقه و برگ و دارای اندام تولید مثلی مجزا هستند.
2- نهانزادان آوندی ( سرخس) : ریشه، ساقه و برگ واقعی دارند- آوند دارند ولی دانه ندارند.
3- باز دانگان: آوند دارند. ( دانه هم دارند ولی دانه در محوطه بسته ای بنام میوه نیست.
4- نهاندانگان : آوند دارند. دانه هم دارند، میوه هم دارند
نکته:
1- گیاهان از تغییر جلبکهای پرسلولی که در اقیانوس ها بودند بوجود آمدند و با زندگی در خشکی سازگار شدند.
2- علت سازش گیاهان در خشکی، توانایی جذب و ذخیره آب است.
3- بزرگترین جاندار زمین درختی است به نام سکوپا
4- ریشه اندامی است که گیاه را در زمین نگه داشته و عمل جذب آب را انجام می دهد.
5- آوند های چوبی آب و مواد معدنی را از ریشه به هم نقاط گیاه حمل می کنند.
6- تولید دانه یکی از سازگاریهای گیاهان برای زندگی در خشکی است.
7- گیاهانی که دانه ندارند برای انجام تولید مثل جنسی نیاز به آب سطحی دارند.
 

سلسله (فرمانرو) شاخه رده زیر رده    

گیاهان

خزه گیاهان جگر واشها
خزه ها
  بدون آوند بدون دانه
گیاهان آوندی سرخسها   آونددار بدون دانه
باز دانگان   آونددار دانه دار
نهاندانگان تک لپه
دولپه
آونددار دانه دار

 
نکاتی در مورد تولید مثل در گیاهان
1- تولید مثل جنسی گیاهان از چرخه تناوب نسل پیروی می کند.
2- دو واقعه ی مهم که اسپوروفیت و گامتوفیت را از هم جدا می کند، میوز و لقاح (آمیزش) است.
3- در هاگدان سلولهای 28 کروموزی به نام سلول مادر هاگ وجود دارد که با تقسیم میوز هاگها ( اسپورها) را بوجود می آورند.
4- چنانچه از اسپورفیت تنها یک نوع هاگ حاصل شود. آن را جور هاگ می گویند
( مثل خزه و سرخس)

5- چنانچه از اسپورفیت تنها دو نوع هاگ حاصل شود. آن را جور هاگ می گویند
( مثل بازدانگان و نهاندانگان) هاگ کوچکتر بنام میکروسپور و هاگ بزرگتر بنام مگاسپور است.

6- تفاوت هاگ و گامت: هاگ قدرت تکثیر دارد ولی قدرت آمیزش ندارد. اما گامت قدرت تکثیر ندارد ولی قدرت آمیزش دارد. هاگ حاصل میوز است ولی گامت حال میتوز است. در گیاهان دانه دار هاگ نر و ماده جداست.
7- اندامی که هاگدان روی آن تشکیل می شود، اسپوروفیل نام دارد. برگ شاخه در سرخس
8- مجموعه ای پر سلولی از اجزای اسپوروفیت که درون آن بوسیله میوز هاگ تولید
می شود، هاگدان ( اسپورانژ) است.

خزه گیاهان

1- خزه گیاهان جزء گیاهان بدون آوند هستند. 1- نمی توانند از زمین ارتقاع بگیرند ( تا حدود یک سانتی متر)
2- باید در مناطق مرطوب باشند.
3- آب و مواد غذایی از راه انتشار وانمر از سلولی به سلول دیگر منتقل می شود.

 

2خزه گیاهان در مناطق مرطوبند بعلت تولید مثل جنسی
فقدان ریشه و بافت آوندی

 
3- گسترش خزه گیاهان بوسیله هاگ است.
چرخه تولید مثل جنسی در خزه:
گیاه اصلی ( بخش گاه متوفیقی) شامل
ریزوئید ( ریشه مانند)
محور( ساقه مانند)
ضمائم برگ مانند
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار

دسته‌ها: متفرقه