دانلود پایان نامه
تاریخچه

طرح مسئله
 
هدف و ضروت
 
دیدگاه نظری
 
 
بحث و نتیجه گیری
 
منابع و مأخذ
عنوان

صفحه

عنوان

مقدمه……………………………………………………………………………….
اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی………………………………………….. 1
تاریخچه…………………………………………………………………………….. 8
نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت………………………………………………. 12
طرح مسئله………………………………………………………………………….
جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل……………………………………. 15
اشتغال زنان در جامعه………………………………………………………………. 21
بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال………………………………. 22
بهداشت……………………………………………………………………………. 24
انگیزه زنان در ورود به بازار کار…………………………………………………….. 25
موانع اشتغال………………………………………………………………………… 36
هدف و ضرورت……………………………………………………………………. 41
دیدگاه نظری……………………………………………………………………….. 49
عوامل مختلف تأثیرگذار……………………………………………………………………………..
موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران………………………………………………………….. 60
عوامل فردی………………………………………………………………………………………….. 61
عوامل اجتماعی………………………………………………………………………………………. 62
عوامل فرهنگی……………………………………………………………………………………….. 63
عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………. 64
وضعیت حقوق و قوانین…………………………………………………………………………….. 65
بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 66
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….. 70
 

دانلود تحقیق ، پروژه ، پایان نامه و مقاله با فرمت ورد همه رشته ها - کارشناسی و کارشناسی ارشد - سایت مرجع دانلود پایان نامه

شما با داشتن پسورد سایت ما می توانید از تمام فایل ها استفاده کنید برخلاف سایت های دیگر که برای هر فایل ، باید مبلغ جداگانه ای پرداخت نمائید.


 
برای دریافت پسورد فایل کلیک کنید.

دانلود پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
پایان نامه های مدیریت