دانلود پایان نامه

 

افسردگی از زمان های بسیار دور مورد توجه بوده است. حدود چهارصد سال پیش از میلاد، بقراط اصطلاح مانی و ملانکولی را برای توصیف اختلالات روانی به کار برد. در حدود سال 30 میلادی، پزشک رومی، سلسوس[1] در کتاب خود ملانکولی را ناشی از صفرای سیاه معرفی نمود. امیل کرپلین در سال 1899، مفهوم بیماری منیک – دپرسیو را شرح داد که شامل اکثر ملاک های تشخیصی اختلال دوقطبیI  می شود. او همچنین نوع خاصی از افسردگی را نیز شرح داد که پس از یائسگی در زنان و اواخر بزرگسالی در مردان شروع می شود و به افسردگی رجعتی[2] معروف شد، و از آن به بعد یکی از معادل های اختلالات خلقی با شروع دیررس شمرده می شود (سادوک و سادوک، ترجمه پورافکاری: 1388).

تمامی افراد بعضی از اوقات احساس گرفتگی یا ناراحتی می کنند. اما این احساسات معمولاً گذرا هستند و در خلال چندین روز فراموش می شوند. ولی زمانی که شخص آشفتگی و بی نظمی افسرده کننده ای دارد، این افسردگی در زندگی و فعالیت های معمولی وی تأثیر می گذارد و یا بی نظمی و اختلال، باعث رنج و زحمت فرد و کسانی می شود که با او در ارتباط هستند.

افسردگی، معمول و عادی به نظر می رسد، اما بیماری جدی و مهمی است و بیشتر کسانی که آن را تجربه می کنند برای بهبود یافتن به مداوا و درمان نیاز دارند (حسینی و مهدی زاده، 1390).

افسردگی زمانی نابهنجار تلقی می شود که با واقعه ای که رخ داده متناسب نباشد و یا فراتر از حد معمول باشد (اتکینسون، اسمیت و هیلگارد[3]، 1983).

اختلال افسردگی آن قدر شایع است که سرماخوردگی روان پزشکی لقب گرفته است (سلیگمن[4]، 1975؛ به نقل از قاسم زاده، 1382). در هر مقطع معینی از زمان، 15-20 درصد بزرگسالان در سطح قابل توجهی، از نشانه های افسردگی رنج می برند. حداقل 12 درصد به میزانی از افسردگی که آن ها را مقطعی از زندگی، به سمت درمان بکشاند، مبتلا هستند و حدس زده می شود که حدود 75 درصد موارد بستری در بیمارستان های روانی را موارد افسردگی تشکیل می دهند (راسخ، 1393).

شیوع و عوامل چندگانه زیربنایی این اختلال باعث شده است که گستره وسیعی از تلاش ها در حوزه سبب شناسی، تشخیص و درمان، در این زمینه صورت گیرد. اما با این وجود هنوز به طور قطع نمی توان گفت که یافته های پژوهشی، توانسته اند تمام ابعاد این اختلال را شناسایی، تبیین و کنترل نمایند. لذا در ابتدا این اختلال، براساس طبقه بندی DSM-5 به عنوان الگوی پذیرفته شده از اختلال، ارائه شده و سپس مروری بر الگوهای تبیین گر و مدل های رایج درمانی خواهدشد.

 

 

 

 

2-1-1 طبقه بندی پنجمین ویراست تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[5](2013) از اختلال افسردگی

DSM-5 ملاک هایی برای دوره افسردگی اساسی، جدا از ملاک های تشخیصی برای تشخیص های وابسته به افسردگی ذکر کرده است که در زیر به آنها اشاره می شود:

الف- پنج تا (یا بیشتر) از علائم زیر در یک دوره دو هفته ای وجود داشته اند و نشان دهنده تغییر از سطح عملکرد قبلی هستند؛ حداقل یکی از علائم یا به صورت (1) خلق افسرده یا (2) از دست دادن علاقه و احساس لذت است.

  • خلق افسرده اکثر مواقع روز، یا با گزارشات ذهنی (مثل احساس غمگینی و پوچی) یا مشاهدات دیگران (مثلاً غمگین و اشکبار بودن)
  • کاهش قابل ملاحظه علاقه یا احساس لذت نسبت به تمام، یا تقریباً تمام فعالیت ها در قسمت عمده روز، تقریباً هر روز (با توجه به شرح ذهنی بیمار یا مشاهدات دیگران)
  • کاهش قابل ملاحظه وزن بدن بدون پرهیز یا رژیم غذایی یا افزایش وزن (مثلاً، بیش از 5 درصد وزن بدن در یک ماه) یا کاهش یا افزایش اشتها تقریباً هر روز
  • بی خوابی یا پرخوابی تقریباً هر روز
  • تحریک یا کندی روانی – حرکتی تقریباً هر روز (قابل مشاهده برای دیگران، فقط مربوط به احساس ذهنی کندی یا بی قراری نمی شود)
  • خستگی یا فقدان انرژی تقریباً هر روز
  • احساس بی ارزشی یا گناه بی جا (که ممکن است هذیانی باشد) تقریباً هر روز (فقط شامل خودملامت گری و احساس گناه در مورد بیمار بودن نمی گردد)
  • کاهش توانایی تمرکز یا تفکر، یا بلاتصمیمی، تقریباً هر روز (به شرح ذهنی بیمار یا مشاهده دیگران)
  • افکار تکرار شونده مرگ (نه به صورت ترس از مرگ)

افکار انتحاری تکراری بدون نقشه خاص، یا اقدام به خودکشی یا طرح خاص برای خودکشی

ب- علائم شامل ملاک های دوره مختلط نمی گردند.

ج- علائم ناراحتی قابل ملاحظه بالینی یا تخریب در عملکرد اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه های مهم به وجود می آورد.

د- علائم ناشی از تأثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده (داروی نسخه شده یا مورد سوء مصرف) یا یک اختلال طبی عمومی نمی باشد.

ه- داغ دیدگی توضیح بهتری برای علائم ارائه نمی کند، یعنی پس از فقدان فردی محبوب، علائم بیش از دو ماه دوام می یابد و یا با تخریب عملکردی بارز، اشتغال ذهنی بیمارگون با بی ارزشی، تفکر انتحاری، علائم پسیکوتیک، یا کندی روانی-حرکتی همراه باشد.

 

[1]. Selsus

[2]. evolutional melancholia

[3]. Atkinson, Smith & Hilgard

[4]. Selligman

[5]. Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorder (DSM)