دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

1-6 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

با توجه به هدف های بیان شده در این مطالعه، از میان بنادر جنوبی کشور، بنادری که به امر حمل و نقل کانتینری با ظرفیت بیش از یک میلیون تی ای یو اشتغال دارند،  پرداخته خواهد شد. بنابراین  این تحقیق به مورد کاوی مهم ترین ترمینال کانتینری ایران یعنی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی از سال 1390 لغایت 1404 خواهد پرداخت.

1-7 روش تحقیق

این تحقیق از نوع کاربردی بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و نیز مطالعات میدانی انجام می شود. با توجه به اینکه هدف این تحقیق آینده نگاری می باشد، از روش سناریو برای تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات استفاده خواهد شد.
 

1-7-1 روش گردآوری داده ها

در این تحقیق روندها و رویدادها از مطالعات کتابخانه­ای، بررسی اسناد، مدارک، کتاب­ها، مقالات و جستجوی اینترنتی استخراج خواهند شد وآمار و داده های لازم نیز ازگزارش های منتشر شده از سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و سازمانهای توسعه­ بین المللی نظیر آنکتاد، اسکاپ و همچنین  مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی استخراج  خواهند گردید.
 

1-7-2 روش تحلیل داده ها

در تحلیل داده­ها به وسیله متدولوژی سناریو، اطلاعات فنی عملیات کانتینری در حالت­های مختلف تقاضای های کانتینری بندر شهید رجایی محاسبه محاسبه خواهد گردید و در نهایت با رویکردی تطبیقی به بررسی وضعیت­های مختلف عملیات کانتینری بندر شهید رجایی در سال 1404 پرداخته خواهد شد که این محاسبات شامل تعیین ظرفیت تسهیلات بر مبنای مشخصات ابزارهای کنونی و روندهای تکنولوژی بوده وآنگاه برآوردهای مالی آنها را محاسبه خواهد گردید.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه رشته دریانوردی گرایش : حمل و نقل دریایی: آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی