دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون …

دانشگاه:  دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری موضوع تحقیق وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی گردآورنده :  علی خسروی فارسانی استاد:  آقای مولایی نیا فهرست مطالب موضوع                                                صفحه مقدمه…………………………….. چکیده…………………………….. بخش اول:  وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه   1- وقف بر نفس از دیدگاه ادامه مطلب…

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران  دکتر اسدالله امامى مدیر گروه حقوق خصوصى دانشگاه قم چکیده موضوع این مقاله که در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران است. فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این ادامه مطلب…

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا  موضوع: کار تحقیقی (1) شروط ضمن عقد  استاد راهنما: جناب آقای ابراهیمی  گردآورنده : عین اله نیازی فر  مقدمه …………………………………………………………………………………………. فصل اول: تعاریف مبحث اول : تعریف شرط …………………………………………………………………………. مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد ………………………………………………………….. مبحث سوم: شرط ضمنی ………………………………………………………………………… مبحث چهارم: رابطه ادامه مطلب…