منابع پایان نامه درباره ارزش برند، بازار هدف، قاچاق کالا، سهم بازار

اصطلاحي است که در کشور ما بين قشر جوان زير30 سال زياد مطرح است. يکي فعالان صنف پوشاک شهر کرمان مي گويد: مد و اينکه از کجا يک لباس مد مي شود حتي من فروشنده هم نمي دانم ولي يک باره مي بينيم بين توليد کنندگان يا در جامعه مي ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره فرهنگ مصرف، ارزش برند

خرده فروشي را در برمي گيرد .بخصوص وفاداري برند به طور گسترده تري مورد مطالعه قرار گرفته است اما تحقيقات کمي بر نقش ضروري وفاداري خرده فروشي تاکيد کرده اند.وفاداري مشتري به خرده فروشي به طور شديدي مورد علاقه تجار مي باشد ،به دليل اينکه هزينه دستيابي به مشتري بالا ادامه مطلب…