پایان نامه ارشد

c (1369)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبریز عنوان: پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی – زراعت (M.Sc) اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1400)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق گروه فقه موضوع بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه استاد راهنما دکتر مهدی اکبرنژاد استاد مشاور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1370)

واحد رشت پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: علوم باغبانی گرایش: فیزیولوژی گیاهان زینتی عنوان تاثیر استفاده از نانو کود آهن و تنظیم کنندههای رشد گیاهی در محیط کشت MS بر روی گیاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1371)

موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی بهاران پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته: تولیدات گیاهی (گرایش تولید محصولات باغبانی) تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1360)

بنام خدا دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات واحد یزد پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته مهندسی صنایع غذایی گرایش علوم و صنایع غذایی عنوان: بررسی استفاده از عصاره و بیومس قارچ تریکودرما ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1372)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشکده کشاورزی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) مهندسی کشاورزی- گرایش زراعت عنوان : تأثير دوره و مقدار آماده سازی بذر به كمك پيريدوكسين بر روی شاخص‌های جوانه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1361)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی عنوان بررسی بار میکروبی غذاهای بیمارستانی (قبل و بعد از پخت) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1373)

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه اینجانب جعفری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته علوم جانوری گرایش تکوینی در تاریخ –/–/1393 از پایان نامه خود تحت عنوان ” تأثیر سه روش خشک کردن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1362)

واحد رشت دانشکده کشاورزی-گروه باغبانی گرایش فیزیولوژی واصلاح درختان میوه پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته: کشاورزی گرایش: باغبانی عنوان: بررسي تاثير استفاده از محلولپاشي کلروركلسيم بر عمر پس از برداشت كيوي استان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1374)

دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش میوه کاری تأثير كاربرد ژل آلوئه ورا و كلريد كلسيم بر عمر انباري و خواص كيفي ميوه هلو تنظیم ادامه مطلب…

By 92, ago