پایان نامه ارشد

c (1411)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات بندرعباس پاياننامه جهت دريافت کارشناسي ارشد (M.A) رشته: حقوق گرایش: عمومی عنوان: بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری استاد راهنما: دکتر محمد حسن حبیبی استاد مشاور: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1412)

بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور مقدمه: مخدر،يعني تخدير كننده و هر آنچه كه باعث ايجاد تغيير غيير طبيعي در عملكرد دستگاه عصبي مركزي ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1401)

بررسي اعمال اصل ممنوعيت توسل به زور در قلمرو فضا چکيده : کنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناخته اطراف خود باعث شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند. قلمرو ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1413)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش: حقوق عمومی عنوان: بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر نگارش: مهرداد بروجردی استاد راهنما: دکتر مریم مرادی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1402)

دانشگاه مفید پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران استاد راهنما: دکتر علیرضا باریکلو استاد مشاور: دکتر محمد مهدی مقدادی نگارش: قاسم رحمانی بهمن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1414)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي عنوان بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1403)

باسمه تعالی تعهد نامه اصالت پایان نامه اینجانب ………………………… فرزند …………….. دانشجوی رشته ………………………. مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه محدث نوری (ره) بدینوسیله اصالت کلیه مطالب و مندرجات موجود در مباحث مطروحه در این پایان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1415)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق M.A گرایش: جزا و جرم شناسی موضوع : بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1404)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق جزا و جرمشناسی عنوان بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات استاد راهنما دکتر سید محمود مجیدی استاد مشاور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1416)

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش: جزا و جرمشناسی عنوان: بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه استاد راهنما : دکتر هادی احتشامی نگارش: ادامه مطلب…

By 92, ago