پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (2275)

اوئنز و همکاران (1995) بین کمال‎گرایی مثبت و منفی21 تمایز قائل شدند (پناهی، 1383). کمال‎گراهای مثبت و منفی هر دو معیارهای متعالی برای عملکرد خود دارند، اما کمال‎گرایان مثبت انعطاف‎پذیرترند و از تلاش‎های خود برای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1420)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشتهی : حقوق عمومی عنوان: بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران استاد راهنما: دکتر محمد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1405)

دانشگاه علامه محدث نوري (ره) غير دولتی ـ غير انتفاعی دانشکده علوم اقتصاد و اداري پايان نامه ي دوره کارشناسي ارشد رشته حسابداري موضوع: بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش بينی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1417)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام تعهد اصالت پایان نامه اینجانب شاهرخ مامی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق که در تاریخ 25/11/93 از پایان نامه خود تحت عنوان” بررسی حقوقی فرزندخواندگی با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1406)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی دانشكده علوم انساني، گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم انساني (M.A) گرايش: جزا و جرم شناسي موضوع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1418)

تابستان92 نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا قيامي «كليّة حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتايج اين پايان نامه براي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تويسركان و استاد راهنما محفوظ است.» واحد تویسرکان ‏ گروه فقه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1408)

موضوع پایان نامه بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران نام ونام خانودگی دانشجو: کلثوم السادات موسوی استاد راهنما: دکتر منوچهر توسلی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1419)

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی چکیده فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1409)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A » گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال 90و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1410)

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و جزا و جرم شناسی عنوان : بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق استاد راهنما : جناب دکتر سید محمود مجیدی نگارنده : علیرضا عامریان 1393 فهرست مطالب ادامه مطلب…

By 92, ago