مقالات و پایان نامه ها

حیطه‌ی مدیریت استعداد

به منظور دستیابی سازمان به مزیت رقابتی، 4 حیطه برای مدیریت استعداد وجود دارد که شامل رهبری استراتژیک، افزایش کیفیت کارکنان، ارزیابی عملکرد و بررسی انتظارات است. در زیر به توضیح در مورد هرکدام از ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

استراتژی‌های تجارت بین‌الملل

الف: استراتژی توسعه صادرات ب: استراتژی جایگزینی واردات استراتژی توسعه صادرات راهبرد جانشینی صادرات در چارچوب نظریه خارج مطرح است و چنانچه رشد اقتصادی تحت تأثیر صادرات به دست آمده باشد  رشد متکی به صادراتنامیده ادامه مطلب…

By 92, ago