تحقیق :اشکالات مسکن های مدرن (امروزی)

به هر حال یکی از پیامدهای صنعتی شدن ایجاد مناطق مسکونی وسیع و نسبتاً یکنواخت است که ساکنان آنها کم و بیش از یک گروه سنی هستند. در دوران گذشته یک طرح مسکن در هر مرحله بر چند صد خانواده اثر می گذاشت اما در حال حاضر خطاهای برنامه ریزی ادامه مطلب…

ترجمه مقالات ISI

دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: CAPF : انتقال بسته های پخش همگانی کدگذاری شده برای شبکه های مش بی سیم مقاله ISI با ترجمه فارسی: سیستم های شبکه بی سیم متصل به بدن با انرژی کم دانلود مقاله ISI با ترجمه :شبکه های بی سیم متصل به بدن و ادامه مطلب…