دانلود متن کامل پایان نامه سردخانه ها و اتاق های انجماد واکسن ها

مقدمه: 1.1 سردخانه ها و اتاقهای انجماد سردخانه ها و اتاقهای انجماد به طور معمول برای نگهداری واکسنها در سطح ملی یا تقریباً ملی برای طول زمان چندین ماه استفاده می شود. اگر سردخانه یا اتاق انجمادی قادر به کار نباشد، خدمات مصونیت سازی (ایمن سازی) تمام کشور ممکن است ادامه مطلب…

دانلود متن کامل پایان نامه رشته شیمی با موضوع پلی وینیل الکلی

 چکیده پلی وینیل الکل به شماره ثبت [9002-89-5] اولین بار از طریق افزودن آلکیل به محلول شفاف الکلی پلی وینیل استات، کشف شد. که پلی وینیل الکل به رنگ عاجی بدست آمد. پلی وینیل الکل PVA یک پلیمر پلی هیدروکسی است که بیشترین حجم تولید رزین مصنوعی، از نوع محلول ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران

چکیده انهدام و تخریب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی می بایست از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این پایان نامه به بررسی موضوع یاد شده از دیدگاه زیست محیطی و قوانین و مقررات مبادرت شده است. در همین ادامه مطلب…

معرفی انرژی های قابل حصول از دریاها: در این فصل انرژی های قابل حصول از آب دریاها و تکنولوژی استحصال از آنها به اختصار بیان می شود. 1- انرژی جزر و مد دریا 2- انرژی امواج دریا 3- انرژی حرارتی دریا 4- انرژی اختلاف غلظت نمک آب دریا 1-2- انرژی ادامه مطلب…

پایان نامه ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک

  موضوع: ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک   استادان راهنما: جناب آقای دکتر عظیم اکبر زاده جناب آقای دکتر مهدی ارجمند   استادان مشاور جناب آقای دکتر علی اکبر سیف کردی جناب آقای دکتر سید محمد رضا مهرابی   نگارنده دلارام احمدی مقدمه ادامه مطلب…