دانلود متن کامل پایان نامه ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد

فصل اول : مبادی تحقیق موضوع تحقیق : ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد  تعریف مسئله مورد پژوهش : نماز یک نیاز حقیقی و ضروری انسان است و به میزان ضرورتی که برای فرد و اجتماع دارد دارای فایده ها و ‎آثار نیکوی فردی و ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون …

دانشگاه:  دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری موضوع تحقیق وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی گردآورنده :  علی خسروی فارسانی استاد:  آقای مولایی نیا فهرست مطالب موضوع                                                صفحه مقدمه…………………………….. چکیده…………………………….. بخش اول:  وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه   1- وقف بر نفس از دیدگاه ادامه مطلب…