پایان نامه ارشد درمورد مجمع البیان، فقهای امامیه، قانون مدنی، فیض کاشانی

در فقه امامیه در مورد نقش قبض عین مرهونه و تأثیر آن بر عقد رهن سه نظریه متفاوت وجود دارد۵ ۱) نقش قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن (دیدگاه اول( برخی از فقها، قبض عین مرهونه را شرط صحت عقد رهن دانسته و گفته اند: عقد رهن پس از ادامه مطلب…

منبع مقاله با موضوع شهرداری تهران، منطقه یک شهرداری تهران، نیازهای آموزشی، نیازهای فرهنگی

۲-۵- روش دلفی ۳۷ ۲-۵-۱-پیشینه ۳۷ ۲-۵-۲-تعاریف و برداشتها ۳۹ ۲-۵-۳-اهداف و کاربردها ۴۰ ۲-۶- پیشینه تجربی ۴۱ ۲-۷- نتیجه ۴۴ فصل سوم : شناخت وضع موجود محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری………………..۴۷ ۳-۱- تهران ۴۹ ۳-۱-۱-تاریخچه تهران ۵۰ ۳-۱-۲-شرایط اقلیمی ۵۳ ۳-۱-۳- جاذبه های گردشگری ۵۵ ۳-۱-۴- جغرافیای طبیعی ادامه مطلب…

تحقیق درباره شهر تهران، اتوبوسرانی، حمل و نقل، شهرداری تهران

عنوان دیدنی‌های تهران یاد کرد. همچنین از نظر مذهبی آرامگاه حضرت عبدالعظیم در شهر ری امامزاده صالح در تجریش، امامزاده داوود در شمال کن و همچنین مقبره روح‌الله خمینی مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان قرار دارد. مسیر خیابان پردرخت ولی‌عصر که از طولانی‌ترین خیابان‌های تهران است به عنوان یکی از ادامه مطلب…

تحقیق درباره نیازسنجی، توسعه شهری، توسعه شهر، توسعه اجتماعی

نخستین مراحل در روند برنامه‌ریزی به شمار رفته و فرآیندی است که فاصله و شکاف بین “وضع موجود” و “وضع مطلوب” را شناسایی نموده و سپس در قالب نیازها اولویت بندی می‌کند. در فرآیند نیازسنجی و تعیین نیازها کلیه گروه‌های ذی‌نفع مشارکت نموده و “برنامه ریزی از پایین به بالا” ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه برند، ارزش ویژه، خراسان رضوی، سطح معنادار

دارد کل ? ??? ۱۶۳ ?/?? ?/?? ۱ ۵/۰ ۰ سطح معناداری آزمون دوجمله ای (۰ ) کوچکتر از۰?/۰ شده است ، می توان نتیجه گرفت با ۹? درصد اطمینان بین نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند برارتباط با برند داخلی تاثیرگذارتاثیر دارد و افرادی که معتقدند تمایل به ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه برند، خراسان رضوی، ارزش ویژه، قابلیت اعتماد

یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی (۱۹۸۹) اشاره کرد: “همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که ادامه مطلب…

تحقیق درباره شهرداری تهران، منطقه یک شهرداری تهران، نیازهای آموزشی، نیازهای فرهنگی

۲-۵- روش دلفی ۳۷ ۲-۵-۱-پیشینه ۳۷ ۲-۵-۲-تعاریف و برداشتها ۳۹ ۲-۵-۳-اهداف و کاربردها ۴۰ ۲-۶- پیشینه تجربی ۴۱ ۲-۷- نتیجه ۴۴ فصل سوم : شناخت وضع موجود محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری………………..۴۷ ۳-۱- تهران ۴۹ ۳-۱-۱-تاریخچه تهران ۵۰ ۳-۱-۲-شرایط اقلیمی ۵۳ ۳-۱-۳- جاذبه های گردشگری ۵۵ ۳-۱-۴- جغرافیای طبیعی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، جامعه آماری، استان خراسان

نهایت بر روی کیفیت رابطه مشتریان با برند سازمان به وسیله برمن و همکاران (۲۰۰۹) انجام شد. این پژوهشگران ۱۴ برند در زمینه‌های مختلف را مورد پژوهش قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که یک فرآیند برندسازی درون سازمانی موثر و کارآمد که شامل ارتباطات درونی برند، مدیریت منابع ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع وفاداری مشتری، وفاداری مشتریان، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند

می کنند. ماتزلر و همکاران۷۳ (۲۰۰۶) ، در مطالعه خود دریافتند که دو ویژگی شخصیتی برون گرایی و تمایل به تجربه نمودن، ارتباط مثبتی با ارزش لذت جویانه ی حاصل از مصرف کالا دارد. همچنین دریافتند که ارزش لذت گرایانه (لذت بالقوه ی طبقه ی محصول) برند را متأثر می ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع شخصیت برند، مصرف کننده، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند

به برند تا حد زیادی تحت تأثیر شخصیت برند قرار می گیرد (موتمنی و همکاران، ۱۳۸۹). ۲-۱۸ آگاهی از برند تجاری آگاهی از برند تجاری، توانایی تشخیص و به یادآوری خریداران بالقوه در مورد یک برند به عنوان عضو طبقه خاصی از محصولات است. به عبارت دیگر، یک طبقه محصول ادامه مطلب…