پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره ارزش برند، بازار هدف، قاچاق کالا، سهم بازار

اصطلاحي است که در کشور ما بين قشر جوان زير30 سال زياد مطرح است. يکي فعالان صنف پوشاک شهر کرمان مي گويد: مد و اينکه از کجا يک لباس مد مي شود حتي من فروشنده ادامه مطلب…

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره فرهنگ مصرف، ارزش برند

خرده فروشي را در برمي گيرد .بخصوص وفاداري برند به طور گسترده تري مورد مطالعه قرار گرفته است اما تحقيقات کمي بر نقش ضروري وفاداري خرده فروشي تاکيد کرده اند.وفاداري مشتري به خرده فروشي به ادامه مطلب…

By mitra2--javid, ago