آموزشی

پایان نامه ارشد: علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن -متن کامل

شیخ الرئیس ابوعلی سینا نیز در کتاب قانون، مفصلاً به جنبه های درمانی افیون پرداخته و کراراً از پوسته خشخاش کوبیده در معالجه صحبت کرده است و در برخی از تب ها درمان آن را ادامه مطلب…

By 92, ago
آموزشی

روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری -خرید پایان نامه

حداقل سه دلیل  برای ضرورت  کمک های  بلاعوض  دولت  به  بودجه  شهردار یها  مطرح  می گردد: وجود پدیده منابع جنبی:  ممکن است مقامات محلی منافع جنبی اجرای پروژه ها را در نظر نداشته باشند و ادامه مطلب…

By 92, ago
آموزشی

پایان نامه : رابطه محافظه کاری حسابداری و تئوری اثباتی-ارتباط بین حسابداری محافظه …

محافظه کاری جزء آخرین تحقیقات اثباتی حسابداری است. در واقع محافظه کاری ارتباطی تنگاتنگ با تحقیقات اثباتی دارد. چرا که محافظه کاری الزاماً به وسیله استانداردهای حسابداری به وجود نمی آید، بلکه رفتار مدیر تأثیر ادامه مطلب…

By 92, ago
آموزشی

مطابق بند یک ماده 88 کنوانسیون «چنانچه طرف دیگر در تصرف کالا یا پس گرفتن آنها یا در پرداخت ثمن یا هزینه های حفظ کالا به نحو غیرمتعارف تأخیر ورزد، طرفی که طبق مواد 85 ادامه مطلب…

By 92, ago
آموزشی

در قراردادهای معوض، دو طرف قرارداد تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند. در عین حال، در مقام اجرای قرارداد، یکی از طرفین ممکن است به عللی، تعهد خود را انجام ندهد. در این صورت، اقتضای ادامه مطلب…

By 92, ago
آموزشی

خرید فایل پایان نامه : ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری – فروش …

– فهرست کامل بستانکاران شرکت و مبلغ طلب آنها و وضع هریک ازطلبها پس از انتشار آگهی طرح مشترک – اساسنامه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه – صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده دائر ادامه مطلب…

By 92, ago
آموزشی

پژوهش (پایان نامه) : جایگاه مدیران در طرح ادغام

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری اما دربحث ادغام موضوع قائم مقامی کمی متفاوت است درماده610 شرکتهای جدید درتجزیه کلی و ادغام مرکب و نیز شرکت ادامه مطلب…

By 92, ago