پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (2271)

آمار تحلیلی………………………………………67آزمون کولموگروف-اسمیرونف برای نرمال بودن………………………………………67آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………..70نتایج آزمون یومان-ویتنی در الگوی دویدن………………………………………72نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی پرش جفت………………………………………..74نتایج آزمون یومان ویتنی در الکوی دریبل کردن……………………………………….76نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی گرفتن………………………………………..77فصل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1420)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشتهی : حقوق عمومی عنوان: بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران استاد راهنما: دکتر محمد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1419)

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی چکیده فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1418)

تابستان92 نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا قيامي «كليّة حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتايج اين پايان نامه براي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تويسركان و استاد راهنما محفوظ است.» واحد تویسرکان ‏ گروه فقه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1417)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام تعهد اصالت پایان نامه اینجانب شاهرخ مامی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق که در تاریخ 25/11/93 از پایان نامه خود تحت عنوان” بررسی حقوقی فرزندخواندگی با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1416)

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش: جزا و جرمشناسی عنوان: بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه استاد راهنما : دکتر هادی احتشامی نگارش: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1415)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق M.A گرایش: جزا و جرم شناسی موضوع : بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1414)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي عنوان بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1413)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش: حقوق عمومی عنوان: بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر نگارش: مهرداد بروجردی استاد راهنما: دکتر مریم مرادی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1412)

بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور مقدمه: مخدر،يعني تخدير كننده و هر آنچه كه باعث ايجاد تغيير غيير طبيعي در عملكرد دستگاه عصبي مركزي ادامه مطلب…

By 92, ago