دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی

عنوان:

پیوند اسطوره و نجوم در ایران باستان

استاد راهنما:

دکتر تیمور قادری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2. بیان مسئله………………………….     3

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش………………….. 5

1-4. اهداف پژوهش…………………………. 6

فصل دوم

2-1 نشانه های آسمانی……………………… 9

2-1-1 ستارگان پیرامونی …………………… 10

2-2. معرفی صورت فلکی……………………… 10

2-2-1. منطقه البروج………………………. 11

2-2-2. سرگردانی هایی در بین ستارگان………… 12

الف: ظهور و غروب ناهید……………………. 12

ب: عطارد و ناهید…………………………. 13

ج: مذهب ستاره پرستی………………………. 13

د: ظهور و غروب مشتری……………………… 15

ه: حرکت معکوس سیارات …………………….. 15

2-2-3. سپهر ستارگان………………………. 16

2-2-4. دوره ی نجومی………………………. 16

2-2-5. طالع بینی و ستاره شناسی ……………. 17

2-4. نشانه گزاری زمان از طریق مهتاب………… 17

2-4-1. ماه قرانی و ماه اژدهایی…………….. 19

2-4-2.وضعیت انسان بدون آسمان………………. 19

2-4-3. اوزیریس و ماه……………………… 19

2-4-4. ماه در بندهش ……………………… 20

2-5. اسطوره های ستارگان و سیارات…………… 21

الف: شباهنگ……………………………… 21

ب: مشتری………………………………… 22

ج: زهره ………………………………… 23

د: عطارد………………………………… 24

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید