دانلود پایان نامه

واحد علوم دارویی

پایان نامه

جهت دریافت درجه دکتری داروسازی

موضوع:

پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرواستخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace

اساتید راهنما:

سرکار خانم دکتر مهناز قمی

جناب آقای دکتر فرهاد رئوفی

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا دبیرسیاقی

سرکار خانم دکتر انسیه قاسمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
خلاصه فارسی…………………………………………………………………….. 1
مقدمه ……………………………………………………………………………… 2
فصل اول: کلیات
1-1. ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………………… 5
1-2. بیان مساله …………………………………………………………………. 5
1-3. اهداف………………………………………………………………………….. 6
فصل دوم: بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه
2-1. مروری بر روش های استخراج مایع- مایع و میکرواستخراج مایع- مایع……… 8
2-1-1. میکرواستخراج فاز مایع…………………………………………………. 8
2-1-1-1. میکرواستخراج فاز مایع با تک قطره………………………………… 8
2-1-1-2. میکرواستخراج فاز مایع با فیبر توخالی…………………………. 11
2-1-1-2-1. اصول استخراج و سیستم های مختلف در استفاده از HF-LPME……….
2-1-1-2-2. جنبه های عملی و پیکربندی های مختلف HF-LPME……………………….
2-1-1-2-3. میکرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی با فیبر توخالی…………… 18
2-1-1-3. میکرواستخراج فاز مایع با بهره گرفتن از انجماد حلال استخراج کننده…… 21
2-1-1-4. میکرواستخراج فاز مایع- مایع پخشی (DLPME)……………………………..
2-1-2. استخراج فاز جامد……………………………………………………………………. 22
2-2. کروماتوگرافی……………………………………………………………………………. 22
2-2-1. دسته بندی روش های کروماتوگرافی………………………………………………. 23
2-2-1-1. کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)…………………………………….
2-2-1-2. دستگاه های کروماتوگرافی مایع………………………………………………… 25
2-2-1-2-1. مخزن فاز متحرک……………………………………………………………….. 26
2-2-1-2-2. سیستم های پمپ کننده…………………………………………………………. 26
2-2-1-2-3. سیستم های تزریق نمونه…………………………………………………….. 27
2-2-1-2-4. ستون های کروماتوگرافی مایع……………………………………………… 28
2-2-1-2-4-1. انواع پر کننده های ستون…………………………………………………… 29
2-2-1-2-5. دمای پیستون………………………………………………………………….. 29
2-2-1-2-6. آشکارسازها………………………………………………………………………. 29
2-2-1-2-6-1. آشکارساز فوتومتریک……………………………………………………… 30
2-2-1-2-6-2. آشکارساز جذب فرابنفش (UV)………………………………………….
2-3. بررسی مطالعات HF-HPME ……………………………………………………….
2-4. بررسی داروی مورد مطالعه……………………………………………………….. 36
2-4-1. فارماکوکنتیک دارو……………………………………………………………….. 36
2-4-2. مکانیسم اثر دارو…………………………………………………………………… 37
2-4-3. موارد مصرف دارو……………………………………………………………….. 37
2-4-4. دوز مصرفی دارو…………………………………………………………………. 38
2-4-5. موارد منع مصرف و احتیاط……………………………………………….. 39
2-4-6. عوارض جانبی……………………………………………………………………. 39
2-4-7. تداخلات…………………………………………………………………………. 40
2-4-8. اشکال دارویی……………………………………………………………………. 41
2-4-9. خصوصیات فیزیکی دارو……………………………………………………… 41
2-5. اهمیت اندازه گیری آریپیپرازول…………………………………………………. 42
2-6. اهداف…………………………………………………………………………………. 42
و…..
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید