دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
گروه زبان و ادبیات فارسی
 
نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی
 
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته زبان و ادبیات فارسی
 
استاد راهنما:
آقای دکتر محمدحسن حسن­زاده نیری
استاد مشاور:
آقای دکتر شیرزاد طایفی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
یکی از جریان­های مهم شعر معاصر، شعر نمادین است. گرایش شاعران معاصر به شعر نمادین دلایل متعددی دارد؛ یکی از آنها خفقان موجود در فضای سیاسی _ اجتماعی کشور و سانسور شدید است. درنتیجه برخی شاعران و نویسندگان متعهد با بیان غیرمستقیم و نمادین، اندیشه و طرز تلقی خود را از مسائل سیاسی _ اجتماعی بیان می­کنند.
افزون بر این، پرهیز از ساده­گویی و ساده­اندیشی، ابهام­آفرینی هنری، عمق­بخشی و دوری از سطحی­نگری، آشنایی­زدایی و همراه­کردن مخاطب در آفرینش معانی جدید در شعر، موجب روی­آوردن شاعران و نویسندگان به نماد و نمادپردازی در آثار هنری خود شده است.
یکی از شاعران نمادپرداز معاصر «رضا براهنی» است. با توجه به اهمیت نمادپردازی در شعر معاصر و نقش آن در درک معنای مورد نظر شاعر، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که نمادپردازی در شعر رضا براهنی به چه شیوه­هایی صورت گرفته است؟
با مطالعه، تأویل و تفسیر آثار شعری براهنی این نکته روشن شد که نمادها در بافت شعر او به سه شیوه (خرده­نماد،کلان­نماد و نماد ارگانیک) به کار رفته است که از میان آن­ها نمادهای ارگانیک و کلان­نمادها مضامین سیاسی _ اجتماعی دارند.
واژگان کلیدی: رضا براهنی، شعر معاصر، نماد، نمادپردازی، سبک شخصی.
 
 
فهرست مطالب
 
پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3
فصل اول: معرفی رضا براهنی…………………………………………………………………. 5
1-1. رضا براهنی…………………………………………………………………………………………… 6
1-1-1. زندگی شخصی……………………………………………………………………………….. 6
2-1-1. زندگی اجتماعی……………………………………………………………………………… 7
3-1-1. آثار رضا براهنی………………………………………………………………………………. 8
4-1-1. سبک رضا براهنی…………………………………………………………………………… 9
2-1. جایگاه رضا براهنی در ادبیات معاصر…………………………………………………. 10

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید