دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

 نقد و بررسی رمان کافه پیانو از فرهاد جعفری و گدا از نجیب محفوظ با تاکید بر نقد جامعه شناختی

 پایان نامه

کارشناسی ارشد

رشته زبان وادبیات فارسی

 استاد راهنما:

دکتر یحیی طالبیان

 استاد مشاور:

دکتر رضا ناظمیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
نقد اجتماعی یا جامعه شناختی و جامعه شناسی ادبیات به بررسی رابطه ادبیات و اجتماعدر معنای عام و به طور خاص ، متن ادبی اعم از شعر و رمان و مسائل اجتماعی می پردازد. این بررسی مصادیق زیادی دارد از جمله بازنمود اجتماع و مسائل اجتماعی در آثار ادبی ، تاثیر آثار ادبی بر وقایع و تحولات اجتماعی ، جامعه شناسی متن ادبی، جامعه شناسی کتاب، تولیدکنندگان، تئزیع کنندگان، ناشران و … .
موضوع رساله حاضر ، بررسی اجتماعی دو رمان از ادبیات فارسی و عرب است. کافه پیانو فرهاد جعفری و گدا اثر نجیب محفوظ. نگارنده قبل از بررسی و نقد دو رمان ، مقدمه نسبتا مفصلی درباره تاریخچه و بزرگان جامعه شناسی ادبیات آورده است و سپس به بررسی مسائل اجتماعی ایران و مصر و هم چنین مسائلی که نویسندگان کتاب ها با آن ها درگیر بوده اند پرداخته است و در پایان ، دو کتاب بررسی شده اند.
واژگان کلیدی: ادبیات، اجتماع، نقد اجتماعی، جامعه شناسی ادبیات، رمان، گدا، کافه پیانو، ایران و مصر
فهرست
پیشینه پژوهش: 6
فرضیه های پژوهش: 7
چکیده. 10
بیان مساله. 3
سوالات پژوهش… 3
پیشینه پژوهش… 4
فرضیه های پژوهش… 4
هدف پژوهش… 5
تاریخچه  جامعهشناسی ادبیات.. 6
لوکاچ (1885-1971) 15
میخائیل باختین (1895-1975) 17
لوسین گلدمن.. 21
ژاک لینهارت و خوانش رمان: 22
اسکارپیت.. 23
پیر زیما 24
نقد جامعه شناختی و جامعه شناسی.. 26
نسل های ادبی.. 27
جامعه شناسی ادبیات(شرایط کنونی) 28
جامعه شناسی ادبیات و رمان.. 31
جامعه شناسی متن.. 39
آثار ادبی و بیان واقعیت.. 43
آثار ادبی روزنه ای به شناخت جامعه. 44
محاکات، تقلید ، بازتاب، راست نمایی.. 44
افلاطون.. 45
ارسطو. 46
جاحظ.. 48
قدامه ابن جعفر. 48
فارابی.. 48
ابن سینا 49
نظریه بازتاب.. 50

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید