دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

رشته تحصیلی : کلام شیعه

 

عنوان

نقد و بررسی آیات امامت در تفسیر کشاف

استاد راهنما

دکتر علی مطوری

 

استاد مشاور

علیرضا پاکباز

28/5/1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 

چکیده پایان نامه:

عالمان شیعه معتقدند امامت و ولایت از اصول دین، و دنباله رو نبوت پیامبر اکرم9 بوده وامام علی j نیز خلیفه بلافصل بعد از پیامبر اکرم9میباشد و بر این مطلب آیات و روایات فراوانی دلالت میکند. اما عالمان اهل سنت امام علی jرا به عنوان خلیفه بلا فصل بعد از نبی اکرم9 نمیدانند .یکی از این عالمان که جایگاه علمی خاصی در میان اهل سنت دارد ابوالقاسم محمود زمخشری است. در این پایان نامه قصد داریم، عوامل عدم پذیرش عالمان اهل سنت به خصوص زمخشری بر این مدعا را با بررسی آیات ولایت)ولایت، تبلیغ، مباهله، اطاعت، امامت، صادقین، تطهیر) مورد توجه قرار دهیم.
تفسیر کشاف زمخشری از نوع تفسیر ادبی است ، که در آن به توضیح واژه های قرآن ، بیان نکات دستوری و شرح مختصر آیات پرداخته شده است و در آن بحث روایی و یا استدلال علمی به ندرت یافت می شود. شیوه ی معتزله همیشه بر مبنای طرح مسائل علمی و ارائه ی استدلالهای عقلی بوده است ، اما بر خلاف انتظار در تفسیر کشاف اثر قابل توجیهی از طرح مباحث علمی و استدلالی یافت نمی شود. هدف از بررسی تفسیر کشاف ، نقد و تحلیل نظرات زمخشری در مورد آیات امامت و ولایت است. از دستاوردهای این تحقیق اشاره به نظرات مفسرین اهل سنت خصوصا زمخشری باب آیات امامت در قرآن و اثبات فضیلت امامت ائمه b بطور عام و امام امیرالمومنین j بطور خاص از طریق نقد این نظرات بوسیله اقوال مفسرین امامیه به خصوص علامه طباطبایی است.هدف از این مقایسه تطبیقی، بیان تفسیر صحیح آیات مهم و کلیدی امامت و ایجاد فضای علمی جهت تحقیق و بررسی هر چه بیشتر مخاطبان بوده است.
واژگان کلیدی: امامت، ولایت، اطاعت، تبلیغ، کشّاف، زمخشری.

فهرست مطالب

مقدمه. 1
فصل اول مفاهیم،کلیات.. 4
گفتار اول : کلیات.. 5
تعریف مسأله 3
پیشینه ی تحقیق. 3
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق در چیست ؟ 3
ضرورت تحقیق. 3
هدف تحقیق. 3
سئوالات تحقیق. 3
سئوال اصلی. 3
سئوالات فرعی. 3
فرضیه ها 3
روش انجام تحقیق. 3
گفتار دوم : مفاهیم و اصطلاحات.. 9
تصویر کلی شیعه و اهل سنت از امامت.. 3
تعریف لغوی امامت.. 3
تعریف اصطلاحی امامت.. 3
تعاریف امامت از دیدگاه اهل سنت: 3
تعاریف امامت از دیدگاه شیعه 3
مفهوم ولایت.. 3
زندگینامه مؤلف تفسیر کشاف.. 3
سبک تفسیری زمخشری. 3
مکتب تفسیری معتزله 3
ویژگیهای تفسیر اعتزالی. 3
فصل دوم آیات امامت عامّه. 22
پیش در آمد. 23
گفتار اول: آیه صالح المؤمنین، تحریم/4. 24
الف- نقد و بررسی دیدگاه زمخشری و سایر دیدگاه مفسرین اهل سنت.. 3
نظر زمخشری. 3
نظر آلوسی در تفسیر روح المعانی. 3
نظر ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم. 3
نظر سیوطی در تفسیر الدرّ المنثور 3
ب) تبیین آیه از دیدگاه مفسرین شیعه 3
نظر علامه بحرانی در البرهان. 3
نظر علامه حویزی در تفسیر نورالثقلین. 3
نظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان. 3
جمع بندی.. 32
گفتار دوم: آیه صادقین (توبه/119) 33
الف) نقد و بررسی دیدگاه زمخشری و سایر دیدگاه مفسرین اهل سنّت.. 3
نظر زمخشری. 3
نظر سیوطی در الدرّ المنثور 3
نظر قرطبی در تفسیر القرطبی. 3
نظر فخر رازی در تفسیر الکبیر. 3
ب) تبیین آیه صادقین از دیدگاه مفسرین شیعه 3
نظر علامه بحرانی در البرهان. 3
نظر علامه حویزی در النورالثقلین. 3
نظر علامه طباطبائیw در المیزان. 3
جمع بندی.. 41
گفتار سوم: آیه مباهله، آل عمران/61. 44
نظر زمخشری. 3
الف)  نقد و بررسی دیدگاه زمخشری و سایر نظرات مفسرین اهل سنت.. 3
نظر فخر رازی در تفسیر کبیر. 3
نکاتی در نقد نظر فخر رازی. 3
نظر شیخ آلوسی در روح المعانی. 3
نظر سیوطی در الدرّ المنثور 3
ب) تبیین آیه از دیدگاه مفسرین شیعه. 50
نظر علامه بحرانی در تفسیر البرهان. 3
نظر علامه حویزی در تفسیر نورالثقلین. 3
نظر علامه طباطبایی در المیزان. 3
و…
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید