دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

آیا در قرآن کریم آیاتی دالّ بر انتصاب امام از سوی خداوند متعال وجود دارد؟ علماء امامیه معتقدند که خداوند دانای حکیم، امام را به عنوان ادامه دهنده مأموریت جهانی و جاودانه پیامبر خاتم9 منصوب کرده است؛تا با حفظ،تفسیر و اجرای دقیق احکام الهی،باعث وحدت و مانع از تفرقه دینی و اجتماعی مسلمین شده، مردم را هدایت و به سعادت دنیوی و اُخروی برساند.تفسیر صحیح و اجرای دقیق احکام نیز از طریق علم کامل و عصمت امام میسّر است و فقط خداوند متعال،عطا کننده علم و عصمت به امام و آگاه از این اوصاف در وجود امام است؛بنابراین تنها اوست که امام را منصوب می کند.از اینرو خداوند برای اعلام انتصاب امام و وجوب اطاعت مردم از او، در آیاتی از قرآن به این موضوع مهم پرداخته و جهت صیانت قرآن از تحریف به زیاد و کم شدن و نیز کشته شدن ائمه: از ذکر نام آنها خودداری فرمود.بنابراین با بیان شرایط ویژه و منحصر به فردی،به بیان موضوع امامت پرداخته و وظیفه تبیین آیات و تعیین و معرفی مصداق امام را بر عهده پیامبر حکیم گذاشته است.پیامر9 نیز به اقتضای وظیفه الهی خود، جانشین خود را برای مردم معرفی و واجب الطاعه نمود.

در مقابل علماء اهل سنت؛از جمله فخر رازی؛ معتقدند که روش های مختلف انتخاب خلفاء بعد از پیامبر9،دلیل بر انتخابی بودن امام توسط مردم و عدم انتصاب او توسط خداوند بوده و وجود شرایطی از قبیل علم کامل ،عصمت و افضل بودن را شرط امامت ندانستند.از اینرو قائلند نصّ قرآنی بر امامت خلفاء وجود ندارد.آنها بر ادعای شیعه مبنی بر دلالت آیات امامت و ولایت بر امامت حضرت علی7 خدشه وارد کرده و امامت آن حضرت را انکار کردند.

وجود الفاظ با معانی خاص،ترتیب چینش کلمات،عبارات و جملات موجود در آیه ،نوع ارتباط آیه محل بحث با آیات قبل و بعد و نیز آیات مرتبط در دیگر سور،زمان نزول آیه ،شأن نزول و روایات معتبر با سلسله اسناد صحیح از فریقین  از یک سو و تبیین نتایج فاسد و مخالف آیات،روایات و عقل سلیم؛که حاصل ادعا و ادله فخر رازی است از سوی دیگر، دلایل محکمی بر رد ادعای فخر رازی و اثبات ادعای ما در موضوع ولایت حضرت امام علی7 است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید