دانلود پایان نامه

واحد یاسوج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه ارشد زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M. A. »

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

 عنوان:

مقدمه، تصحیح انتقادی و تعلیق نسخه ی خطی سوگ نامه ی فاجعه ی کربلا اثر «ویلهلم لیتن آلمانی»

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا ملک

استاد مشاور:

محمدرضا معصومی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه

چکیده 1

مقدمه  2

فصل اول: کلیات   

1-1- هدف   4

1-2- پیشینه ی تحقیق  5

1-3- روش کار وتحقیق  6

فصل دوم: تعزیه ی عاشورایی  

2-1- مقدمه  7

2-2- معنی تعزیه  7

2-3- تاریخچه ی تعزیه  9

2-4- انواع تعزیه  12

2-4-1- تعزیه ی دوره 12

2-4-2- تعزیه ی زمینی  13

2-4-3- تعزیه ی زنانه  13

2-4-4- تعزیه ی مضحک   14

2-5- موسیقی در تعزیه  15

2-6- ویژگی های تعزیه نامه ها 16

2-6-1- منظوم و غنایی بودن  17

2-6-2- تراژیک یا حزن انگیز بودن  17

2-6-3- فراوانی و تنوع وزن ها و بحرها 17

2-6-4- دراماتیک بودن تعزیه ها 18

فصل سوم: ترجمه ی مقدمه ی کتاب   

3-1- پیش گفتار 19

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید