دانلود پایان نامه

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش فقه و مبانی حقوق

 

عنوان :

مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود

استاد راهنما :

دکتر ابوالقاسم پیاده کوهسار

 

استاد مشاور :

دکتر حسین قربانیان

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                            صفحه
چکیده———————————————————— 1
مقدمه   ———————————————————–  2
بیان مسأله———————————————————- 3
فصل اول:کلیات—————————————————– 5
گفتار اول: ازدواج—————————————————- 6
گفتار دوم: اسلام—————————————————- 10
گفتار سوم: یهود—————————————————– 11
فصل دوم: ازدواج————————————————— 17
گفتار اول:2-1- اهمیت ازدواج در اسلام———————————– 18
گفتار دوم:2-2- اهمیت ازدواج در یهود———————————– 27
2-2-1- معنای ازدواج در آیین یهود————————————- 27
2-2-2- شرایط ازدواج در یهود—————————————– 28
2-2-3- مراسم واقعی ازدواج—————————————— 29
2-2-4- مراسم شکستن شیشه و مراسم بیحود——————————- 30
گفتار سوم: انواع ازدواج در اسلام—————————————- 34
فصل سوم: ازدواج های ممنوع در اسلام———————————— 37
3-1- ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب——————————– 38
3-2- ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان——————————– 43
3-3- ازدواج با زنان مطلقه——————————————– 52
3-4- تحریم ازدواج با محارم——————————————- 54
3-5- در بیان موانع نکاح———————————————- 66
3-6- زن هایی که ازدواج با آنها حرام است——————————– 73
3-7- درخواست ازدواج چه کسانی را باید رد کرد؟————————— 74
3-8- -طبقاتی از خوبشاوندان که ازدواج میان آنها جایز نیست——————- 81
3-9- ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عدّه—————————– 90
3-9-1- عده—————————————————— 90
3-9-2- کتاب—————————————————– 91
3-9-3- روایات—————————————————- 91
3-9-4- اجماع—————————————————– 95
3-9-5- قیاس اولویت———————————————– 96
3-10- موانع ازدواج در قرآن کریم————————————– 106
3-11- علت ممنوعیت ازدواج دائم با اهل کتاب—————————– 112
3-12- عکس العمل ائمه اطهار (ع) درباره نکاح ایرانیان با محارم—————- 115
3-13- شرایط تحریم ازدواج با زانی و زانیه——————————- 117
3-14- تأثیر کفر و ارتداد بر محرمیت زن و شوهر————————— 123
فصل چهارم: ازدواج های ممنوع در یهود———————————- 126
4-1- ازدواج با غیر هم کیش در آئین یهود——————————– 127
4-2-  ازدواج با مرتدان در آئین یهود———————————— 132
4-2-1-  ازدواج با مرتدان در سِفر خروج——————————— 132
4-2-2- ازدواج با مرتدان در سِفر تثتیه———————————– 133
4-3- منع ازدواج با غیر یهود—————————————— 134
4-4- ممنوعیت ازدواج با بیگانگان در آئین یهود—————————– 137
4-5- ازدواج های ممنوع در آئین یهود———————————– 138
4-6- سه نوع ازدواج ممنوع در آئین یهود——————————— 139
4-7- ممنوعیت ازدواج با مرتدان در شریعت یهود————————— 142
4-8- جدایی از زنان غیر یهودی—————————————- 145
4-9- هشدار در مورد زنا——————————————— 147
4-10- زنان و اعمال قبیح در یهود————————————– 148
فصل پنجم: مقایسه ممنوعیت ازدواج در اسلام و یهود————————- 152
گفتار اول: شباهت ها————————————————- 152
الف: ازدواج در بیگانگان———————————————- 152
ب: ازدواج با محارم————————————————- 155
گفتار دوم: تفاوت ها————————————————- 157
الف: ممنوعیت ازدواج با مرتدان—————————————– 157
ب: ممنوعیت ازدواج با غیر همکیشان————————————- 162
نتیجه گیری:——————————————————- 163
منابع و مأخذ—————————————————— 167
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید