دانلود پایان نامه

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق

 

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد“M.A”

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

عنوان :

مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود

 

استاد راهنما:

دکتر ابوالقاسم پیاده کوهسار

تابستان 1393      

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات پژوهش

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
  • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………. 4
  • روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 5
  • فرضیه و سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 6
  • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7

 
فصل دوم: ویژگی های خاص جرایم منافی عفت
2-1 راه ها و ادله اثبات جرایم منلفی عفت………………………………………………………………………………………. 9
2-1-1 اقرار………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-2 موضوعیت اقرار در جرایم منافی عفت…………………………………………………………………………………… 13
2-2-1 شهادت……………………………………………………………………………………………………………. 14
2-3 علم قاضی………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-4 جرایم منافی عفت مشهود…………………………………………………………………………………………………….. 19
2-5 شاکی خصوصی در جرایم منافی عفت…………………………………………………………………………………… 20
2-6 دلایل ممنوعیت تحقیق و بررسی در جرایم منافی عفت……………………………………………………………. 21
2-6-1 دلایل شرعی…………………………………………………………………………………………………….. 21
2-7 موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی……………………………………………………………………………. 22
2-8 مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی……………………………………………………………………………. 22
2-9 مفهوم منافیات عفت……………………………………………………………………………………………………………. 23
2-9-1 مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………….. 23
2-9-2 مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………… 24
2-10مفهوم پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-11 منابع جرایم منافی عفت…………………………………………………………………………………………………… 26
2-12 اهداف قوانین جرایم منافی عفت………………………………………………………………………………………. 27
2-13 اجرای حد……………………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-14  شرایط اثبات و اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………. 31
 
2-51 تفاوت فقه اسلامی و حقوق کشورهای غربی در جرایم منافی عفت…………………………………………. 32
2-15-1 در فقه اسلامی………………………………………………………………………………………………… 32
2-15-2 در نظام های حقوقی کشورهای غربی………………………………………………………………… 32
2-15-3 جرایم منافی عفت تطبیقی – انگلستان……………………………………………………………….. 32
2-15-3-1 مصداق های بیان مفهوم عنف و اکراه در حقوق انگلستان……………………………. 32
2-15-4 در کشورهای اسلامی – سودان…………………………………………………………………………..34
2-15-5 جرایم منافی عفت تطبیقی – فرانسه…………………………………………………………………… 34
2-16 ارتکاب جرایم جنسی توسط اشخاص حقوقی………………………………………………………………………. 35
2-16-1 جرایم منافی عفت – امریکا……………………………………………………………………………… 36
2-16-1-1 زنای به عنف…………………………………………………………………………………………. 36
2-16-1-2 مقاربت زن در تجاوز به عنف………………………………………………………………….. 37
2-17 موضوع جرایم حدی جنسی در فقه امامیه…………………………………………………………………………….. 37
2-17-1 رابطه جنسی شخص خنثی……………………………………………………………………………….. 37
2-17-2 اثبات زنا با اقرار……………………………………………………………………………………………… 38
2-17-3 اثبات زنا با شهادت…………………………………………………………………………………………. 39
2-17-4 دیگر شرایط شهادت……………………………………………………………………………………….. 39
2-17-5 توبه………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-17-6 سقوط به واسطه جهل و شبیه…………………………………………………………………………… 40
2-18 انواع حد های فقهی در زنا…………………………………………………………………………………………………. 40
2-18-1 اقسام حد زنا……………………………………………………………………………………………………………….. 41
فصل سوم: جرایم منافی عفت در اسلام
3-1 جرایم منافی عفت در اسلام………………………………………………………………………………………………….. 43
3-2 اقسام اعمال منافی عفت در اسلام………………………………………………………………………………………….. 45
3-3 وجود اختلاف در جنسیت……………………………………………………………………………………………………. 46
3-4 فقد علقه زوجیت………………………………………………………………………………………………………………… 46
3-5 منافی عفت بودن عمل ارتکامی…………………………………………………………………………………………….. 47
3-6 عنف و اکراه……………………………………………………………………………………………………………………….. 47
3-7 تعریف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
3-8 جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………….. 49
3-8-1 اثبات جرایم منافی عفت……………………………………………………………………………………………….. 49
3-9 زنا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
3-10 لواط از نظر فقه اسلامی……………………………………………………………………………………………………… 52
و…
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید