دانلود پایان نامه

دانشکده علوم  پایه

گروه آموزشی علوم پایه

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک گرایش نجومی

عنوان:

مطالعه مدل های انرژی تاریک در کیهان شناسی بر نزدیکی

استاد راهنما:

دکتر عبدالحسین خدام محمدی

استاد مشاور:

دکتر سعیده زریونی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه………………………………….. 3
فصل اول: مقدمه ای بر کیهان شناسی
1-1 اصول کیهان شناسی………………………………….. 7
1-2  انرژی تاریک……………………………………. 7
1-3ماده تاریک……………………………………. 8
1-4  تابش زمینه ریز موج کیهانی………………………………….. 8
1-6  اصول نسبیت عام…………………………………. 9
1-6-1اصل هم ارزی………………………………….. 9
1-6-2  اصل ماخ………………………………….. 10
1-6-3  اصل هموردای عام…………………………………. 11
1-7  نسبیت عام…………………………………. 11
1-8   مختصات همراه و فاکتور مقیاس……………………….. 14
1-9  متریک رابرتسون واکر………………………………….15
1-10  پارامتر هابل………………………………….. 15
1-11  پارامتر کند شوندگی………………………………….. 16
1-12  معادلات فریدمان………………………………….. 18
1-13  پارامتر چگالی………………………………….. 18
1-14  معادله شتاب…………………………………… 20
1-15   معادله حالت…………………………………… 20
1-16   تشخیص گر حالت…………………………………… 21
1-17  افق های کیهانی………………………………….. 22
1-17-1  افق ذره………………………………… 22
1-17-2  افق رویداد…………………………………. 22
1-17-3   افق ظاهری………………………………….. 23
فصل دوم: نگاهی به نسبیت عام و نظریه برنز دیکی
2-1  معادله میدان انیشتین………………………………….. 27
2-2   نظریه برنز دیکی………………………………….. 33
فصل سوم: کیهان شناسی برنز دیکی همراه با مدل های انرژی تاریک
3-1   معادلات عمومی………………………………….. 42
3-1-1   معادلات بقاء………………………………… 42
3-1-2   کنش……………………………………. 43
3-1-3   معادلات برنز دیکی شبه فریدمان……………………….. 44
3-2  مدل ایج گرافیک جدید برهمکنشی انرژی تاریک در کیهان شناسی برنز دیکی…….4
3-2   مدل گوست برهمکنشی انرژی تاریک در کیهان شناسی برنز دیکی…………….48
3-3   مدل انرژی تاریک گوست تعمیم یافته در کیهان‏شناسی برنز دیکی………….50
3-4   میدان اسکالر کوینتسنس در میدان اسکالر برنز دیکی…………………….. 54
فصل چهارم: بررسی مدل هولوگرافیک با انواع افق ها
4-1   مدل هولوگرافیک انرژی تاریک در کیهان شناسی برنز دیکی با افق رویداد……61
4-2   انرژی تاریک هولوگرافیک در کیهان شناسی برنز دیکی با قطع گراند-اولیور…….64
4-3    مدل انرژی تاریک هولوگرافیک در کیهان شناسی برنز دیکی با قطع افق ظاهری……68
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری………………………………….. 82
فهرست منابع و مؤاخذ…………………………………. 84
چکیده:
در این پایان نامه ما ابتدا مروری بر کیهان شناسی و معادلات حاکم بر آن داشته و  نظریه گرانش انیشتن و نظریه برنز دیکی را مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین مدل های مختلف انرژی تاریک از جمله مدل کوینتسنس، مدل ایج گرافیک جدید، مدل گوست برهمکنشی و مدل گوست تعمیم یافته را در کیهان‎شناسی برنز دیکی مورد مطالعه قرار خواهیم داد و خواهیم دید تمام این مدل ها در حضور برهمکنش انبساط شتابدار را راحتتر از گرانش انیشتین نتیجه خواهند داد. در انتها نیز مدل هولوگرافیک را با انواع افق ها بررسی می کنیم. کار اصلی ما در این پایان نامه بررسی مدل هولوگرافیک با افق ظاهری است. کاربرد کیهانی چگالی انرژی برهمکنشی انرژی تاریک را در کیهان شناسی برنز دیکی مورد مطالعه قرار دادیم و پارامتر معادله حالت و پارامتر کندشوندگی را برای مدل هولوگرافیک انرژی تاریک به دست آوردیم. سپس افق ظاهری اندازه گیری شده در کره افق را به عنوان قطع مادون قرمز انتخاب کردیم و یافتیم هنگامی که چگالی انرژی هولوگرافیک با معادله میدان برنز دیکی ترکیب می شود، پارامتر معادله حالت غیر برهمکنشی انرژی تاریک می تواندخط فانتوم را قطع کند. هنگامی که برهمکنش بین انرژی تاریک و ماده تاریک در نظر گرفته شود انتقال پارامتر معادله حالت انرژی تاریک به رژیم فانتوم زودتر از هنگامی است که از معادله میدان انیشتین استفاده می کنیم.
مقدمه:
تاریخچه کیهان شناسی به عنوان یک علم به سال 1915 بعد از پیدایش نسبیت عام باز می گردد. قبل از نسبیت عام توسط انیشتین نظریات مبهمی توسط فلاسفه و فیزیکدانان در مورد پیدایش و تحول کیهان ارائه شده بود اما به دلیل نداشتن پشتوانه محکم نظری و تجربی، سست و غیر مطمئن بود. در سال 1920 ادوین هابل انبساط عالم را کشف کرد. با این کشف به همراه کشف زمینه ریز موج کیهانی در سال1960 کیهان شناسی وارد مرحله مشاهده ای شد اما همچنان بر اصل کوپرنیکی، که می گوید جهان هیچ مرکزی ندارد، استوار است. بررسی دقیق افت و خیزهای کوانتومی در زمینه ریز موج کیهانی که نخستین نشانه تشکیل ساختار در کیهان می باشد، امکان مطالعه دقیق رشد ناهمگنی ها و تشکیل ساختارهای اولیه را فراهم آورد. ارائه نظریه تورم در سال 1918 و تکمیل آن در سال های بعد منشأ کوانتومی این افت و خیزها را تا حدی روشن ساخت. تعداد زیادی از مشاهدات کیهان شناسی شبیه[1] و[2] از انبساط شتابدار تندشونده جهان حکایت دارند. بررسی دقیق تر این داده های کیهانی نشان داد که برای رسیدن به یک تصویر سازگار از ساختارهای بزرگ کیهانی و نحوه تشکیل آن ها لازم است که مقادیر قابل توجهی ماده و انرژی به صورت تاریک در لابلای ستارگان و کهکشان ها وجود داشته باشد به گونه ای که ماده مرئی تنها حدود 4 درصد از کل ماده و انرژی کیهان را به خود اختصاص می دهد! پس عامل این انبساط چیز دیگری است. ماده ای با فشار منفی که عامل ناشناخته این انبساط است. بنابراین کشف ماهیت ماده و انرژی تاریک یکی از بزرگترین تحولات فیزیک و کیهان شناسی خواهد بود که ممکن است درک ما را از مکانیزم های بنیادی طبیعت دچار تحول کند [1]. برای توجیح این مشکل نظریات زیادی در چند دهه اخیر ارائه شد. اولین مدل مطرح شده است که در آن از ثابت کیهان شناسی به عنوان انرژی خلأ یاد شده است [2]. همچنین مدل های دیگری نیز وجود دارند که منطبق بر اصل هولوگرافیک هستند از قبیل مدل هولوگرافیک، ایج گرافیک و…
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید