دانلود پایان نامه

گروه اقتصاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش اقتصاد اسلامی

عنوان پایان نامه:

مدیریت ریسک، ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی

استاد راهنما:

دکتر احمد شعبانی

استاد مشاور

دکتر حسین محمد پورزرندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق
1-1- مقدمه…………………………… 2
1-2- بیان مسئله…………………………. 3
1-3- تعریف کلمات کلیدی………………………….. 3
1-4- اهمیت و ضرورت موضوع…………………………. 4
1-5- اهداف تحقیق………………………….. 4
1-6- سؤالات تحقیق………………………….. 4
1-7- فرضیه های تحقیق………………………….. 4
1-8- روش تحقیق………………………….. 5
1-9- جمع­بندی………………………….. 5
فصل دوم ادبیات موضوع
2-1- مبانی نظری………………………….. 7
2-1-1- مقدمه…………………………7
2-1-2- بافت­های فرسوده………………………… 8
2-1-3- عوامل و زمین­ه های تأثیر گذار بر بافت­های فرسوده شهری……….. 9
2-1-4- مشکلات بافت­های فرسوده………………………… 10
2-1-6- شیوه­ های تجهیز منابع پروژه­ های نوسازی شهری………… 10
2-1-6-1- تجهیز منابع داخلی………………………….. 10
2-1-6-2- تجهیز منابع خارجی………………………….. 14
2-2- مبانی تجربی………………………….. 14
2-2-1- تجارب عملی احیای بافت­های فرسوده در ایران………………. 14
2-2-1-1- مرکز تاریخی شهر یزد…………………………. 14
2-2-1-2- محله سیروس ( چال میدان تهران) …………………………15
2-2-1-3- بلوک خیام تهران…………………………. 15
2-2-1-4- محله عامری اهواز………………………… 16
2-2-2- تجارب عملی احیای بافت­های فرسوده در جهان………………. 17
2-2-2-1- پروژه لیورپول…………………………. 17
2-2-2-2- تجارب فیلادلفیا و نیویورک در این زمینه……………… 17
2-2-2-3- دمشق در کشور سوریه…………………………. 18
2-2-2-4- استانبول در ترکیه…………………………. 18
2-2-3- مبانی تجربی داخلی………………………….. 18
2-2-4- مبانی تجربی خارجی………………………….. 20
2-3- جمع­بندی………………………….. 22
فصل سوم ریسک­­های اقتصادی پروژه­های نوسازی شهری
3-1- مقدمه…………………………. 24
3-2- تعریف ریسک…………………………… 24
3-2-1- عناصر اصلی ریسک…………………………… 25
3-2-2- روش­های اندازه گیری ریسک…………………………… 26
3-3- شناسایی ریسک…………………………… 28
3-3-1- مبانی شناسایی ریسک…………………………… 29
3-3-1-1- آیا همۀ ریسک­ها از ابتدا قابل شناسایی هستند؟…………. 29
3-3-1-2- روش تعیین گروه­های ریسک…………………………… 30
3-3-2- بررسی منشأ ریسک در پروژه­ ها………………………… 31
3-3-3- روش­های شناسایی ریسک…………………………… 35
3-3-3-1- بررسی مستندات………………………….. 35
3-3-3-2- روش­های ایده­پردازی گروهی یا روش­های جمع­آوری اطلاعات…… 36
3-3-3-3- چک لیست­ها………………………… 41
3-3-3-4- فرم­های کنترلی………………………….. 41
3-3-3-5- آنالیز فرضیات………………………….. 42
3-3-3-6- روش­های نموداری………………………….. 42
3-3-3-7- ساختار شکست ریسک ( RBS )…………………………
3-3-3-8- گزارشات موردی…………………………. 45
3-3-4- خروجی فرآیند شناسایی ریسک…………………………… 45
3-4- ریسک پروژه­های نوسازی شهری………………………….. 46
3-4-1- ریسک­های عمومی پروژه­های نوسازی شهری…………. 46
3-4-1-1- ریسک سیاسی………………………….. 46
3-4-1-2- ریسک تجاری………………………….. 47
3-4-1-3- ریسک عملیاتی………………………….. 47
3-4-1-4- ریسک بازار …………………………47
3-4-1-5- ریسک نقدینگی………………………….. 48
3-4-1-6- ریسک تورمی………………………….. 48
3-4-2- ریسک­های خاص پروژه­ های نوسازی شهری………….. 48
3-5- جمع­بندی………………………….. 63
فصل چهارم روش های مدیریت ریسک پروژه های نوسازی شهری
4-1- مقدمه…………………………. 65
4-1-1- تاریخچه مدیریت­ریسک در پروژه ­ها …………………………65
4-2- فرایندهای مدیریت­ریسک…………………………… 66
4-2-1- برنامه­ریزی مدیریت­ریسک…………………………… 67
4-2-1-1- تعریف اهداف پروژه………………………… 67
4-2-1-2- تبیین اهداف مدیریت­ریسک…………………………… 67
4-2-1-3- تبیین محدودۀ مدیریت­ریسک…………………………… 67
4-2-1-4- رویکرد و روش شناسی مدیریت­ریسک………….. 68
4-2-2- ارزیابی کیفی ریسک…………………………… 68
4-2-2-1- اولویت­بندی ریسک­ها………………………… 69
4-2-3- ارزیابی کمّی ریسک…………………………… 70
4-2-4- برنامه­ریزی پاسخ­گویی به ریسک…………………………… 70
4-2-4-1- استراتژی­های پاسخ­گویی به ریسک………………………….. 70
4-2-5- پایش، کنترل و بازنگری ریسک…………………………… 71
4-3- راهکار مدیریت­ریسک پروژه­های نوسازی شهری…………….. 72
4-3-1- روش ماتریس ریسک…………………………… 72
4-3-2- روش فرایند تحلیل شبکه ( ANP)…………………………
4-3-3- راهکارهای مدیریت­ریسک، ریسک­های اقتصادی پروژه­های نوسازی شهری و تجزیه و تحلیل آنها…… 78
4-4- راهکارهای جدید…………………………. 90
4-5- جمع­بندی………………………….. 103
فصل پنجم یافته ­های پژوهش
5-1- جمع­بندی………………………….. 105
5-2- پیشنهاد بر اساس یافته ها………………………… 106
5-3- پیشنهاد برای آیندگان…………………………. 106
منابع و ماخذ…………………………. 107
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید