دانلود پایان نامه

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

استاد راهنما:

دکتر علی پورجواهری

 استاد مشاور:

دکتر محمدباقر عامری نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- کلیات 4

1-1- بیان مسأله 4

1-2- پرسش های تحقیق 5

1-3- فرضیه های تحقیق 5

1-4- اهداف تحقیق 6

1-5- سوابق تحقیق 6

1-5-1- پیشینه حقوقی 6

1-5-2- پیشینه فقهی 8

1-5-3- پیشینه اخلاقی موضوع 10

1-6- جنبه نوآوری تحقیق 13

1-7- روش تحقیق 13

1-8- محدودیت ها و مشکلات 13

1-9- مفاهیم 13

1-9-1- تلقیح و مشتقات آن 13

1-9-2- تلقیح (باروری) مصنوعی 14

1-9-3- باروری مصنوعی(تلقیح کمک شده) 15

1-9-4- سایر اصطلاحات مرتبط 16

1-10- آیات قرآنی مرتبط با تولید مثل 18

فصل دوم: دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تلقیح مصنوعی

2- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تلقیح مصنوعی 24

2-1- صورت اوّل: تلقیح با آب شوهر 24

2-2- صورت دوم؛ بارور شدن زن از آب مرد اجنبی 33

2-3- صورت سوم؛ نطفۀ مردی در رحم زنی به عنوان اجاره 50

2-4- صورت چهارم: گرفتن شرعی نطفۀ مرد و زن اختلاط آن در خارج از رحم و پرورش در رحم همان زن 54

2-5- صورت پنجم: گرفتن شرعی نطفۀ مرد و زن اختلاط آن در خارج از رحم و پرورش در رحم زن دیگر 55

2-6- صورت ششم: گرفتن شرعی نطفۀ مرد و زن اختلاط آن در خارج از رحم و پرورش در رحم زن دیگر مرد 56

2-7- صورت هفتم: تلقیح و فرزند آزمایشگاهی 58

فصل سوم: آثار فقهی نسب ناشی ازتلقیح مصنوعی

3- آثار فقهی نسب ناشی ازتلقیح مصنوعی 64

3-1- ماهیت و شرایط پذیرش نسب 64

3-1-1- منشأ انتساب فرزند به پدر 65

3-2- نسب وآثار ناشی از باروری های پزشکی 81

3-2-1- نسب فرزندان ناشی از اسپرم و تخمک زوجین 81

3-2-2- حمل توسط همسر دوم 91

3-2-3- حمل توسط زن بیگانه 92

و…..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید