دانلود پایان نامه

دانشکده علوم

بخش فیزیک

پایان­نامه کارشناسی ارشد فیزیک

(گرایش نظری و اختر فیزیک)

عنوان:

لایه­های سیاه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی

استادان راهنما:

دکتر محمدحسین دهقانی

دکتر سیدحسین هندی

بهمن­ ماه 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
 
­ لایه­های سیاه گرانش گوس- بونه در حضور
دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی
 
 
 
در این رساله، با در نظرگرفتن دو کلاس از الکترودینامیک غیرخطی، به بررسی جواب­های لایه­ی سیاه در گرانش گوس- بونه می­پردازیم. این دو کلاس از الکترودینامیک بورن- اینفلد گونه، که به الکترودینامیک غیرخطی لگاریتمی و نمایی معروفند دارای خصوصیات جالب توجه در مطالعه­ی میدان الکترومغناطیسی و نیز بررسی هندسی فضازمان می­باشند. پس از مطالعه­ی خصوصیات هندسی فضازمان، به بررسی کمیت­های پایا و ترمودینامیکی پرداخته و تاثیرات حضور این میدان غیرخطی را بررسی می­کنیم. در نهایت به بررسی قانون اول ترمودینامیک خواهیم پرداخت.
 
 
 
 
فهرست
 
عنوان                                                                                                                         صفحه
فصل اول. 1
مقدمه. 1
 
فصل دوم. 6
نظریه­ها­ی الکترودینامیک غیرخطی و معرفی دو کلاس جدید. 6
2-1  نظریه­ی خطی الکترودینامیک: نظریه­ی ماکسول. 7
2-2  نظریه­ی غیرخطی الکترودینامیک: نظریه­ی بورن- اینفلد(BI) 9
2-3  نظریه­ی الکترودینامیک غیرخطی: نظریه­ی توانی ناوردای ماکسول (PMI) 11
2-4  نظریه­ی غیرخطی الکترودینامیک: نظریه­ی لگاریتمی(LNEF) 14
2-5  نظریه­ی غیرخطی الکترودینامیک: نظریه­ی نمایی(ENEF) 16
 
فصل سوم. 20
نسبیت عام، گرانش گوس- بونه، هندسه و ترمودینامیک سیاه­چاله­ها 20
3-1    نسبیت عام و اصول اینشتین.. 21
3-1-1  اصل ماخ. 22
3-1-2  اصل هم­ارزی.. 23
3-1-3  اصل هموردایی عام. 23
3-1-4  اصل جفت شدگی گرانش کمینه. 24
3-1-5  اصل تناظر. 24
3-2  هندسه و متریک.. 24
3-3  تانسور اینشتین.. 26
3-4   گرانش مشتقات بالاتر. 28
3-5   گرانش لاولاک.. 30
3-6  کنش مرزی.. 33
3-7   بردارهای کیلینگ و تقارن­های فضازمان. 34
3-8  سیاه­چاله چیست؟. 36
3-9  خصوصیات هندسی سیاه­چاله. 37
3-10  ترمودینامیک سیاه­چاله­ها 38
3-10-1  چهار قانون مکانیک سیاه­چاله­ها 39
3-10-2  دما 40
3-10-3  آنتروپی.. 41
3-10-4  بار الکتریکی.. 43
3-10-5  پتانسیل الکتریکی.. 44
3-10-6  سرعت زاویه­ای.. 44
3-11  روش کانترترم در گرانش… 45
 
فصل چهارم. 47
جواب­های لایه­ی سیاه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس جدید از الکترودینامیک غیرخطی   47
4-1  معادلات میدان. 48
4-2 گرانش گوس- بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی نمایی.. 50
4-3 گرانش گوس- بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی لگاریتمی.. 56
4-4  بررسی خصوصیات ترمودینامیکی سیاه­چاله گوس-بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی نمایی   58
4-4-1  کمیت­های ترمودینامیکی و پایا 59
4-4-2  انرژی به­عنوان تابعی از کمیت­های پایا 61
4-5 بررسی خصوصیات ترمودینامیکی سیاه­چاله گوس- بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی لگاریتمی   62
4-5-1 کمیت­های ترمودینامیکی و پایا 62
4-5-2 انرژی به­عنوان تابعی از کمیت­های پایا ………………………………………………64
 
فصل پنجم. 66
نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 66
5-1 خلاصه و نتیجه­گیری.. 67
5-2 پیشنهادات.. 71
 
پیوست …………………………………………………………………………………………………………………72
مراجع. 73
 
 
 
 
فهرست جدول­ها و نمودارها
 
شکل 2-1: نمودار تابع  به ازای پارامترهای غیرخطی مختلف………………………………………..13
شکل 2-2: نمودار تابع  برحسب  به ازای ……………………………………..18
جدول 1: مقدار  برای  به ازای مقادیر مختلف های کوچک…………..19
شکل 5-1: نمودار تابع  برحسب ……………………………………………………………………….60
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید