دانلود پایان نامه

واحدبین المللی جلفا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: معماری

گرایش: تکنولوژی معماری

عنوان

طراحی پارک و تالار شهرتبریز با رویکرد معماری پایدار

استاد راهنما

دکتر رسول درسخوان

استاد مشاور

دکتر جلال سالک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
   با شکل گیری شهرها و توسعه شهرنیشنی و اجتماعات نیازها و خواستار انسان شهر نیشین نیز دگرگون شد و توسعه روز افزون این اجتماعات و نیازها سبب به وجود آمدن فضاهای پاسخگوی این نیاز ها شد و در این میان شهرها نیاز به مکانی برای تجمیع و به میان گذاشتن این تفکرات و پاسخ ها بود.
هر شهر دارای بافت اجتماعی خاصی است که باید بر اساس آن مدیریت شود و این مدیریت باید پاسخگوی پیشرفت و دگرگونی، نوآوری و گسترش روابط مورد تقاضا و خواست شهروندان باشد. اصولاً این چنین فضایی را که بتواند دارای محتوای فوق باشد در میدان های شهری می توان جست. تالار و میدان شهری در شکل گسترده خود بعنوان فضای اصلی و مرکز اجتماعات شهر قابل توصیف است که در سه نوع فعالیت عمده اداری، جمعی و فرهنگی خلاصه می شود. این پدیده نه تنها لازمه یک شهر پویا بلکه مکانی جهت تعاملات و تبادلات فرهنگی، اجتماعی و قالبی برای شکل گیری فرهنگ جمعی می باشد.
     شهر تبریز نیز با تاریخ غنی خود و در همه عرصه ها از آزادی خواهی و مشروطیت گرفته تا هنر و فرهنگ نقشی پر رنگ در منطقه داشته است؛ امروزه نیازمند فضای مختص خود است تا مردم شهروندان آن بتوانند هم خود و هم شهر خود را از دیدگاهای شهری، فرهنگی، اجتماعی، مدنی، … به عرصه نمایش بگذارند.
      پارک و تالار شهرتبریز با رویکرد معماری پایدار مکانی برای حضور انواع فعالیتهای شهری اعم از فرهنگی، مدنی، هنری و … می باشند. بدین ترتیب تالار شهر به نوعی تبلور کالبدی مفهوم مدنیت و شهروندی می باشد. این مجموعه سمبل و نشانه ای ماندگار برای شهر و مکانی برای مردم شهر است و از چنان توان فضایی برخوردار است که برای شهروندان ایجاد خاطره  و هویت می نماید و هم شهر تبریز نیز به عنوان یک مفهوم تاریخی و فرهنگی، …به معرض نمایش بگذارد و الگویی ملموس برای مفهوم توسعه پایدار و معماری پایدار باشد.
کلید واژه :  پارک، تالار شهر، پایداری
فهرست مطالب :
فصل اول- مبانی نظری                صفحه
1-1 کلیات و تعاریف…………………………………………………………………………………………….2
1-2 آشنایی و شناخت مفهوم شهر …………………………………………………………………………. 6
1-3 شناخت مفهوم پایداری ………………………………………………………………………………… 49
1-4 درآمدی بر شناخت پارک ………………………………………………………………………………71
1-5 بررسی اقلیم منطقه…………………………………………………………………………………………88
1-6 معماری تالار شهر مصادیق و نمونه های موردی…………………………………………………96
فصل دوم-طراحی 
2-1 -ارائه راهکارها ، استانداردها و برنامه فیزیکی طرح……………………………………
2-2 –آشنایی با مکان پروژه و آنالیز سایت …………………………………………………….
2-3 -طرح نهائی………………………………………………………………………………………..
فهرست جداول و نمودار ها                                                                     صفحه
دیاگرامموقعیتخورشیددرعرض جغرافیایی37درجه………………………………. ……………………………….. 89
میانگین دمای ماهانه ایستگاه های هواشناسی شهر تبریز در سال 1391 خورشیدی……………………………..92
جدولبارش ماهانه ایستگاه های هواشناسی شهر تبریز در سال 1391 خورشیدی………………………………93
جدول  اطلاعات ماهیانه سال 1387 ایستگاه سینوپتیک تبریز ……………………………………………………….. 95
جدول  اطلاعات ماهیانه سال 1387 ایستگاه سینوپتیک تبریز ……………………………………………………….. 95
نمودار جهت و سرعت باد در شهر تبریز ……………………………………………………………… …………………94
فهرست تصاویر                    صفحه
نمای از مجموعه تالار شهر شرندروف………………………………………………………………………………………….. 102
تصاویر فضای داخلیمجموعه تالار شهر شرندروف………………………………………………………………………….. 104
تصویر سالن کنفرانس مجموعه تالار شهر شرندروف…………………………………………………………………………..104
نمای کلی از تالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………… 106
فضای داخلیتالار شهر مانرسا………………………………………………………………………………………………….. 107
فضای داخلیتالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………..108
دور نمای تالارشهرلندن………………………………………………………………………………………………………….109
دید  پرنده تالارشهرلندن……………………………………………………………………………………………………… 110
دور نمای تالار شهر تورنتو………………………………………………………………………………………………… 112
دور نمای تالار شهر تورنتو..…………………………………………………………………………………………………113
فضای تالار کنفرانستالار شهر تورنتو…………………………………………………………………………………….113
1 مقدمه:
با رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن رشد و توسعه شهرنشینی شرایط جدیدی در زندگی مردم ایجاد می شود ،این شرایط خود نیازهای جدیدی را به دنبال خواهد داشت .وضعیت ایجاد شده موجب بروز تغییرات نسبتا زیادی در کیفیت زندگی مردم و فعالیت های آنان می گردد.لذا پرداختن به زیرساخت های فرهنگی و هنری ضروری است .یکی از این زیرساخت ها ویژگیها ی مجموعه های فرهنگی و تفریحی است.این مجموعه ها در عین انعطاف پذیری در جهت ایجاد فضای ارتباط بین فرهنگ ها باید با احترام به باورها و فرهنگ مردم سرزمینی که بنا در آن ایجاد می شود  ،که خوده بنا نمایی از فرهنگ مردمی آن منطقه باشدو همچنین توجه به اقلیم منطقه و هماهنگ سازی ساختمان در جهت استفاده حداکثر از طبیعت منطقه و معماری پایدار برای ماندگار شدن آن می باشد.موضوع این تحقیق طراحی یک مجموعه فرهنگی و تفریحی میباشد که هدف از آن ایجاد نمودن فضایی انسانی برای بیان ومطرح کردن خویش ،احساسات و اندیشه هایش باشد و همچنین فضایی برای رسیدن به آرامش ، دیدن زیبایی ها و شنیدن صداهای برانگیخته شده از درون انسان و طبیعت  که میتواند موجب کشف ، ابداع خلاقیت و نماد فرهنگ و هنر باشد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید