دانلود پایان نامه

فصل1

کلیات تحقیق

1-1)مقدمه
یکی از معضلات و مشکلات اساسی سازمانها،ترک خدمت کارکنان به ویژه کارکنان متخصص و ارزشمند است،مدیران و محققان کناره گیری از کار را پرهزینه،مشکل آفرین و بیشتر با عواقب تهدید کننده برای کارآیی سازمان می دانند.بدین جهت ترک خدمت،توجه خاص پژوهشگران و مدیران را به خود معطوف داشته است،به گونه ای که در ربع قرن اخیر بیش از 1000 مورد تحقیق در این موضوع انجام شده است..یافته های علمی نشان می دهد که تمایل به ترک شغل از اراده آگاهانه و حساب شده شاغل برای ترک سازمان ناشی می شود،یعنی کارکنان به یکباره سازمان را ترک نمی کنند، بلکه، تمایل به ترک شغل را بصورت تدریجی در خود پرورش می دهند و پس از در نظر گرفتن همه شرایط و مناسب بودن فرصتهای استخدامی در سازمانهای دیگر،اقدام به ترک شغل می نمایند. در گمرک نیزکه یک سازمان تخصصی وحاکمیتی است منابع انسانی نقش مهم و ارزنده ای دارند از این­رو در این تحقیق محقق بر آن است  تا موضوع ترک خدمت را در گمرکات استان گیلان مورد بررسی قراردهد و در این مسیر ابتدا ضمن بیان مساله به ضرورت و اهمیت تحقیق،اهداف تحقیق، تعاریف مفهومی و عملیاتی و قلمرو تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید