دانلود پایان نامه

دانشکده علوم قرآن و حدیث

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث

 

عنوان

دشمن شناسی از منظر قرآن کریم

 

استاد راهنما

دکتر عباس مصلایی پور یزدی

 

استاد مشاور

دکتر مهدی ایزدی

زمستان1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. خداوند متعال در آیات متعددی دشمنان جبهه حق را معرفی می­کند تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آن­ها بپردازند.

دشمن در اصطلاح لغویان و مفسران به کسی که ضرر می­رساند و نیز هر آن­چه انسان را از راه مستقیم منحرف سازد و موجب عدم اطاعت انسان از خدا شود، اطلاق می­شود. قرآن کریم شش گروه از دشمنان را نام برده است: «شیطان و همراهان او»،«نفس امّاره»،«برخی از همسران و فرزندان»، «کفار و مشرکان»، «برخی از اهل کتاب به­ویژه یهودیان» و «منافقان». می­توان این شش دشمن را، در یک تقسیم­بندی کلّی به سه گروه تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد: دشمن ایمانی]درونی یا پنهان[، دشمن خارجی، دشمن داخلی.

قرآن کریم علاوه بر معرفی دشمن و شیوه­های او، به شناسایی راه مقابله با آن نیز می­پردازد. ایمان و توکل، ترک معصیت، یاد خدا، پناه بردن به خدا، تزکیه­ی نفس، ترس از خدا و بازداری نفس از هوی و هوس، خود را به خدا سپردن، قطع هرگونه ارتباط و دوستی، صبر و تقوا، اعلان موضع صریح مبنی بر بیزاری از آن­ها، مبارزه فرهنگی به وسیله قرآن، مجهز شدن به سلاح روز، مبارزه قهرآمیز و جهاد با دشمنان، افشاگری، بصیرت دینی و حذر ( هوشیاری و احتیاط) از راهکارهای قرآن کریم برای مقابله با دشمن است.

کلیدواژه­ها:

دشمن، دشمن­شناسی، خصم، عدوّ، شیطان، نفس­امّاره، کفّار، مشرکان، یهود، منافقان، قرآن کریم­.

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

مقدمه 1

  1. فصل اول: کلیّات 3

1-1. طرح تحقیق 4

1-1-1. بیان مسأله 4

1-1-2. اهمیّت و ضرورت تحقیق 4

1-1-3. سؤالات تحقیق 5

1-1-4. فرضیه­های تحقیق 5

1-1-5. پیشینه­ی تحقیق 6

1-1-6. روش تحقیق 7

1-1-7. اهداف و کاربرد­ها 7

  1. فصل دوم: شناخت مؤلفه­های دشمن 9

2-1. معنای لغوی دشمن 10

2-2. معنای اصطلاحی دشمن 11

2-3. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن­شناسی 12

2-3-1. اهمیّت و ضرورت بحث از منظر قرآن کریم 12

2-3-2. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن­شناسی از منظرروایات 14

2-3-3. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن­شناسی از منظرعقل 16

2-3-4. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن­شناسی در سخن بزرگان 18

  2-4. نگرشی به آیات قرآن کریم در زمینه­ی شناخت دشمنان.19

2-4-1. کید 19

2-4-1-1. بررسی آیات «کید» 20

2-4-2. مکر 22

2-4-2-1. نکاتی در مورد واژه مکر 24

2-4-2-2. بررسی آیات «مکر» 26

2-4-2-3. فرق بین کید و مکر 27

2-4-3. ضَلال 27

2-4-4. کفر 29

2-4-4-1. نکاتی در مورد واژه«کفر» 30

2-4-5. صدّ 31

2-4-6. خدع 33

2-6-4-1. نکاتی در مورد واژه«خدعه» 33

2-6-4-2. بررسی آیه­ «خدعه» 34

2-6-4-3. تفاوت میان خدعه و کید 35

2-4-7.  عدوّ 35

2-4-7-1. بررسی آیه­ «عدوّ» 35

2-4-8.  بطانه 37

2-4-8-1. بررسی آیه­ «بطانه» 38

2-4-9.  ولیّ 39

2-4-9-1. بررسی آیه­ «ولیّ» 40

2-4-10.  نفاق 40

2-4-10-1. نکاتی پیرامون واژه «نفاق »و«منافق» 41

2-4-10-2 اقسام نفاق 42

2-4-10. بصیرت 43

  1. فصل سوّم: اقسام دشمن از دیدگاه قرآن کریم 47

3-1. بخش اول: دشمن ایمانی]درونی یاپنهان[ 49

3-1-1. شیطان و همراهان او 49

3-1-1-1. معنای لغوی و اصطلاحی شیطان و ابلیس 50

3-1-1-2. فرق بین شیطان و ابلیس 53

3-1-1-3. نام و القاب ابلیس 54

3-1-1-4. دام­ها و برنامه­ شیطان:(اهداف و شیوه­های مبارزه و دشمنی شیطان) 54

3-1-1-4-1. شیوه دشمنی شیطان 54

3-1-1-4-2. دام­ها و ابزار­های شیطان 56

3-1-4-2-1. دنیا 56

3-1-4-2-2. وسوسه 57

و….

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید