دانلود پایان نامه

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

( گرایش بهداشت جامعه)

موضوع :

درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، 1391

استاد راهنما:

شیرین برزنجه عطری

استاد مشاور:

دکتر آزاد رحمانی

                     شهریور ماه 1393                    

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: معرفی پژوهش
عنوان پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
زمینه پژوهش (بیان مساله)………………………………………………………………………………………………………………. 4
اهداف طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
 هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
هدف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
سوالات مطرح……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
زوجین………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
سرطان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
عملکرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
درک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
محدودیت های پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………. 16
فصل دوم: دانستنی های موجود در پژوهش
مفاهیم نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
سرطان چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
علت شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
ویروس ها و باکتری ها……………………………………………………………………………………………………………………… 19
عوامل فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
عوامل شیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
عوامل ژنتیکی و خانوادگی……………………………………………………………………………………………………………….. 20
عوامل غذایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
عوامل هورمونی………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
اپیدمیولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
تاثیر سرطان بر فرد…………………………………………………………………………………………………………………………… 23
تاثیر سرطان بر خانواده…………………………………………………………………………………………………………………….. 23
منابع اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
منابع فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
منابع مذهبی…………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید